Naar menu

Naar overzicht

Nieuwe GroenewOuders

Het eerste magazine voor ouders van dit schooljaar is verschenen! Met in deze GroenewOuders onder meer aandacht voor vakoverstijgend onderwijs in verschillende vormen, leerling- én ouderparticipatie en ons NSG XTRA-fonds.

Lees de nieuwste editie van de GroenewOuders.