Naar menu

Naar overzicht

‘Cultuurprofielschool bij uitstek’

Half december kregen we als school bezoek van een commissie met vertegenwoordigers van de Vereniging Cultuurprofielscholen. Zij waren unaniem in hun oordeel: NSG Groenewoud is een Cultuurprofielschool bij uitstek! Ook gaven ze aan dat onze school landelijk een voorloper is op het gebied van borging en vakoverstijgend werk. Het Cultuurprofiel van NSG Groenewoud is daarmee verlengd tot 2023. We bedanken de commissie voor hun complimenten en waardevolle aanbevelingen!