Naar menu

Naar overzicht

Onderwijsdebat in beeld

Op vrijdag 31 januari, de tweede landelijke stakingsdag, organiseerden we in onze theaterzaal een debat over de kwaliteit van het onderwijs. Wat moet blijven? Wat kan beter? Waar moeten we mee stoppen? Docenten uit het primair en voortgezet onderwijs en andere belangstellenden praatten hierover mee. Door ‘over de streep’ te gaan, gaven ze aan welke positie ze innamen. Dit fotoalbum brengt het debat in beeld.