Naar menu

Naar overzicht

Coronavirus en schoolsluiting

We zijn de afgelopen dagen met elkaar in een bijzondere tijd beland. Er zijn serieuze zorgen over de gezondheid van onze leerlingen, en ook over de gezondheid van onze medewerkers. Er was veel onzekerheid over hoe het verder zou gaan. De minister heeft vandaag een eenduidig en helder besluit genomen.

De school gaat in principe dicht voor alle leerlingen. We werken hard aan het realiseren van ‘onderwijs op afstand’.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april is de school dicht voor leerlingen. Er kunnen redenen zijn om hier een uitzondering op te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen van wie de ouders in vitale beroepen werken of voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
  • De komende dagen werken we aan een integraal plan van aanpak met betrekking tot onderwijs op afstand. Daar is tijd voor nodig. Om die reden zijn komende maandag en dinsdag en indien nodig ook nog  woensdag tot nader bericht nog ‘onderwijsvrij’ voor de leerlingen.
  • De school blijft telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
  • De leerlingen gaan niet naar school, maar dat betekent niet dat zij vakantie hebben. Zij ontvangen zo snel mogelijk informatie over wat wij straks van hen gaan verwachten m.b.t. het volgen van het onderwijs, maken van huiswerk etc.
  • De leerlingen van de eindexamenklassen krijgen prioriteit. In de loop van deze week volgt nadere informatie over hoe zij de school- en centrale examens kunnen afronden.
  • Voor onze medewerkers gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM.

Ouders/verzorgers en leerlingen zijn vandaag via de mail geïnformeerd over deze laatste ontwikkelingen en maatregelen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid. Daar vind je veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs.