Naar menu

Naar overzicht

Onderwijs op afstand: proefdraaien op 18 maart, start lessen op 19 maart a.s.

Maandag 16 maart was de school gesloten voor de leerlingen. De docenten waren er wel en gingen hard aan het werk met het ontwerpen van onderwijs op afstand.

We zijn nu zover dat we woensdag 18 maart vanaf 11 uur gaan proefdraaien. We doen een pilot om uit te proberen of wat we hebben bedacht ook echt “werkt.”

Op donderdag 19 maart starten de lessen weer. Alle leerlingen zijn vanaf die dag verplicht de lessen te volgen.

Onze docenten zijn enthousiast en gemotiveerd om de uitdaging waar we nu voor staan, aan te gaan. Daar hebben ze de ouders voor nodig. Het is belangrijk dat de ouders “meekijken”, en hun zoon/dochter stimuleren om ook echt aan het werk te gaan. Als we er samen de schouders onder zetten hebben we er alle vertrouwen in, dat het ons gaat lukken om er een succes van te maken.

Omdat leerlingen niet meer fysiek op school zijn, zal de procedure van ziek melden gedurende deze uitzonderlijke periode aangepast worden. Ziek melden dient uitsluitend per mail gedaan te worden via verzuim@nsg-groenewoud.nl.

Alle informatie over de werkwijze voor het volgen van de online lessen, de gedragsverwachtingen van de leerlingen en veelgestelde vragen over lesstof, toetsen en activiteiten staan in de brief die vandaag gestuurd is naar ouders en leerlingen.

20200317 Brief voor ouders en bijlage leerlingen start lessen donderdag 19 maart a.s.