Naar menu

Naar overzicht

Studiedag 14 april a.s.

Zoals we al eerder hebben gemeld, zijn we op dit moment bezig met het onderzoeken hoe we goed zicht kunnen hebben en houden op de vorderingen van de leerlingen.

  • Hoe gaan we de leerlingen voorzien van feedback op de voortgang van hun leerproces?
  • Welke mogelijkheden zijn er om op afstand toetsen af te nemen?

Daarnaast speelt ook de vraag:

  • Wat moeten onze leerlingen kennen, kunnen en weten om door te kunnen doorstromen naar het volgende leerjaar?
  • Welke onderdelen van het onderwijsprogramma zijn essentieel, en wat kunnen we schrappen?

Wij merken dat er bij ouders en leerlingen hierover veel vragen leven. Er is behoefte aan duidelijkheid. En dat is begrijpelijk. Om die reden is er dinsdag aanstaande een studiedag voor alle docenten.
Op deze dag krijgen de vaksecties de tijd om met elkaar hierover te spreken, afspraken te maken en een gezamenlijke lijn uit te zetten.

In de loop van de komende week kunnen we ouders en leerlingen hier dan verder over informeren. 

Dit betekent dat de lessen op 14 april komen te vervallen. De toetsen die op deze dag zijn gepland, gaan wel door.