Naar menu

Naar overzicht

School na 1 juni: hoe ziet dat eruit?

De minister heeft besloten dat de middelbare scholen op 2 juni weer opengaan. We zijn blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen en zijn druk aan het voorbereiden om dat op een veilige en verantwoorde manier te organiseren, voor leerlingen én medewerkers.

Op school en thuis
Leerlingen en docenten gaan na 1 juni weer naar school. Het protocol geeft aan dat leerlingen, docenten en overige medewerkers van de school 1,5 meter afstand moeten houden, in het gebouw en op het terrein van de school. Dat betekent dat we niet alle leerlingen tegelijkertijd kunnen ontvangen. Daarom hebben we besloten dat leerlingen na 1 juni op twee manieren leskrijgen: op school, maar ook nog steeds thuis.

Na 1 juni: de grote lijnen
Hieronder geven we in grote lijnen aan hoe ‘NSG Groenewoud 1,5 meter’ eruit ziet:

 • De docenten geven les vanuit hun klaslokaal.
 • Elke dag is een derde van de leerlingen op school.
 • Elke klas wordt verdeeld in drie groepen. Een groep bestaat uit maximaal 11 leerlingen.
 • Alle groepen komen beurtelings een hele dag naar school. Stel: je bent ingedeeld in groep 1, dan kom je op dinsdag 2 juni voor het eerst op school, op vrijdag 5 juni is het weer jouw beurt om naar
  school te komen.
 • De docent geeft in het lokaal les aan maximaal 11 leerlingen, de andere 2 groepen van die klas/of dat cluster volgen de les thuis online (op dezelfde manier zoals nu gebeurt).
 • Na afloop van een les blijven de leerlingen in principe in het lokaal, de volgende docent komt naar het lokaal toe. Klassen/clusters krijgen waar dat mogelijk is, een vast lokaal in de school.
 • We regelen het zo dat elke leerling één keer per dag buiten het lokaal kan pauzeren: op een aangewezen plek in het gebouw, of buiten op het schoolterrein.
 • We blijven lesgeven volgens het rooster. Dat verandert dus niet.
 • Na 1 juni korten we de uren van 80 minuten in tot 60 minuten.
 • Tussen de lesuren komt er een pauze van 30 minuten. Dat doen we om de leerlingenstroom tussen de lesuren te spreiden. Zo handhaven we tijdens de leswisselingen de 1,5 meter afstand.
 • We adviseren de leerlingen om de langere pauzes te gebruiken om huiswerk te maken, zo is het geen ‘verloren tijd’.
 • De lesdag eindigt voor alle leerlingen (thuis of op school) om uiterlijk 15.00 uur. Zo hebben wij tijd om het gebouw goed schoon te maken voor de volgende dag en krijgen de leerlingen meer ruimte om zelf hun tijd in te delen.

Benieuwd naar hoe het zit met de toetsing en bevordering? Lees dan verder bij de FAQ over corona en de school, onder het kopje ‘Onderwijs’.