Naar menu

Naar overzicht

Studiedag 22 september 2020

De studiedag op dinsdag 22 september 2020 stond in het teken van het toetsbeleid en het schoolplan 2018-2022. Met betrekking tot het toetsbeleid werd, onder leiding van bureau ICE, in 4 groepen van docenten en leerlingen gebrainstormd over het waarom en hoe van toetsing en onze toetsdroom voor de komende jaren.

In de middag stond het schoolplan 2018-2022 op het programma. Hierin werd gesproken over de speerpunten van 2020-2021, te weten onderwijsontwikkeling in de verschillende domeinen en de ontwikkelingen op het gebied van mentoraat.

In het kader van Eco-schools vertelde Bram uit V5B na de lunch waarom er voor vegetarische soep met broodjes was gekozen. Eco-Schools is onderdeel van één van de pijlers van NSG Groenewoud waarbij leerlingen worden gestimuleerd om duurzaam te denken en te doen.

De studiedag is een waardevolle en leerzame dag geweest!

Kort impressiefilmpje.