Naar menu

Naar overzicht

Benieuwd? Meld je aan en kom online lesjes volgen op 11 februari

De kennismakingsdagen waarop je minilessen volgt, ook wel lesjesdagen genoemd, worden online georganiseerd. We zijn op dit moment druk bezig om het programma vorm te geven. Tot nader bericht blijft de tijd van 14.00 uur tot 16.30 uur. Let op: de kennismakingsmiddagen zijn alleen voor groep 8-leerlingen.


Inschrijven voor 11 februari kan tot en met maandag 8 februari.