Naar menu

Naar overzicht

Brugklassers naar het klooster

Voor even geen online les voor de eerstejaars leerlingen. Deze en volgende week hebben we extra ruimte kunnen regelen in het Albertinum-klooster voor de brugklassers zodat zij twee hele weken naar school kunnen komen. Er ontstaat hierdoor meer ruimte op school voor tweede en derdejaars leerlingen.

Klik hier voor het artikel dat vandaag in de Gelderlander is verschenen.