Naar menu

Naar overzicht

Winnaars prijsvraag codewoord

De winnaars van het codewoord uit ons NSG Next magazine zijn bekend!

Dit zijn:
Abel Goossens – BS Montessori Nijmegen Oost
Kathelijne van Buul – BS Klein Heyendaal
Skip van Doesum – BS De Muze Nijmegen
Petri Goris – BS Titus Brandsma Berg en Dal
Loek Schaefer – BS De Vuurvogel Malden

Ze hebben inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd toppers!