Bijlesbank

Op NSG Groenewoud hebben wij een bijlesbank. Dit houdt in dat leerlingen uit de bovenbouw die een 7 of hoger voor een bepaald vak halen en toestemming van een docent hebben, zich kunnen aanmelden om bijles te geven. De bijles is altijd 5 euro per lesuur en vindt over het algemeen plaats op school. De bijlesbank is een initiatief van de leerlingenraad.

Op zoek naar bijles?
Bekijk onderstaande lijst met bijlesgevers. Deze lijst is ook uitgeprint met de schoolfoto’s van de bijlesgevers en te vinden op het studieplein.

Zoek een geschikte bijlesgever door te kijken naar de vakken waarin de bijlesgever bijles mag geven, zijn/haar jaarlaag en de beschikbare uren. Over het algemeen geldt dat een bijlesgever alleen bijles mag geven aan leerlingen uit de jaarlagen onder hem/haar, een uitzondering wordt gemaakt voor de examenklassen.

 

Hier vind je de lijst met bijlesgevers en de tijden waarop zij bijles geven.