Decaan

De decanen zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op het terrein van vakken- en profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding en/of een beroep. Zij sturen de mentoren aan in de begeleidings- en oriëntatieprogramma’s. In de mentorlessen maken leerlingen opdrachten die helpen bij de keuzes. De belangrijkste keuze maken leerlingen in de derde klas

  • Welk profiel kies ik ?

De decanen komen in beeld als leerlingen vastlopen in hun keuzeproces of bijzondere vragen hebben over vervolgopleidingen. Zij kunnen informatie geven over:

  • de profielen
  • vervolgopleidingen, wat je daarmee kunt én welke toelatingseisen gelden
  • beroepen
  • studiefinanciering
  • open dagen en meeloopdagen

De leerlingen werken met een digitaal dossier (nsgvmbo.dedecaan.net of nsghv.dedecaan.net) voor studiekeuzebegeleiding. Leerlingen doen hierin verslag van hun activiteiten rondom de keuzeprocessen en de mentoren kunnen hun proces digitaal volgen.

In het schooljaar 2019-2020 zijn de decanen: Ingrid Wouters (vmbo-t), Jacqueline Pijl (havo) en Suzanne Theunissen (vwo).