Extra zorg

NSG Groenewoud staat voor een veilig en aangenaam leef- en werkklimaat voor elke leerling en medewerker. We begeleiden alle leerlingen in hun studie en in  hun persoonlijke ontwikkeling en bieden de basiszorg die nodig is. Daarnaast bieden interne gespecialiseerde professionals als remedial teachers, orthopedagoog, trainers bij faalangst en leerlingbegeleiders extra zorg aan leerlingen met een specifieke hulpvraag, zoals dyslexie of Nederlands als tweede taal.

Na bespreking van de leerling in het zorgadviesteam (ZAT) onder leiding van de zorgcoördinator kunnen ook externe zorginstanties bij het proces worden betrokken.

De visie op leerlingenzorg, de organisatie ervan en onze expertise, regels en protocollen op dit gebied zijn omschreven in het zorgplan en zorgfolder.