Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen vijf dagen per week huiswerkbegeleiding krijgen in de dependance aan de Schlatmaeckerstraat 10. NSG Groenewoud werkt daarvoor samen met een onafhankelijk huiswerkinstituut: Studiekring. De huiswerkbegeleiding staat open voor leerlingen van NSG Groenewoud, maar ook voor externe leerlingen. Voor leerlingen van NSG Groenewoud geldt een gereduceerd tarief voor huiswerkbegeleiding.