Positive Behavior Support

Met de preventieve benaderingswijze van het programma Positive Behavior Support (PBS) werken we aan een veilige en positieve omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hierbij zijn alle leerlingen gebaat. PBS kent vijf basisprincipes:

  • Formuleer vanuit waarden duidelijke verwachtingen.
  • Leer verwacht gedrag aan.
  • Bekrachtig dit gedrag systematisch.
  • Minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag.
  • Hanteer eenduidige reactieprocedure voor ongewenst gedrag (persoonsonafhankelijk).

Met PBS stellen we de belangrijkste waarden van NSG Groenewoud in de dagelijkse schoolpraktijk centraal. Deze vier waarden zijn: verantwoordelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en respect. NSG Groenewoud heeft deze vier kernwaarden gezamenlijk bij de start in 2011 geformuleerd.

Het schoolteam heeft het gewenste gedrag benoemd dat leerlingen actief wordt aangeleerd en systematisch positief wordt bekrachtigd.

De PBS-werkgroep onderzoekt in samenwerking met de Fontys Hogeschool de effectiviteit van deze aanpak in onze school.

Uit verschillende onderzoeken op andere scholen blijkt:

Leerlingen

… voelen zich veiliger

… gedragen zich sociaal vaardiger

… vertonen minder probleemgedrag

… laten betere schoolprestaties zien

… worden minder vaak de klas uit gestuurd

… hebben daardoor meer effectieve leertijd

… worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld

… voelen zich meer betrokken bij het leerproces

… leren daardoor beter leren

Schoolmedewerkers

… hebben meer plezier in hun werk

… zijn minder vaak ziek

… werken beter samen met ouders en jeugdzorg

… sturen minder vaak een leerling uit de les

… zien sneller dat er iets aan de hand is met een kind

… zijn beter in staat zorg op maat te geven aan risicoleerlingen

Ga voor meer informatie naar: