Veilig

Alleen in een veilig en positief schoolklimaat kunnen jonge mensen leren en groeien, durven ze te experimenteren, zijn ze niet bang om fouten te maken.

NSG Groenewoud draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen vanuit een sterk besef van normen en waarden. Vier kernwaarden zijn ons uitgangspunt: veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en duurzaamheid.

We hebben duidelijke grenzen waar het gaat om genotmiddelen en pesten (niet toegestaan, zie leerlingenstatuut).

Met de benaderingswijze van het programma Positive Behavior Support (PBS) creëren we een veilige en positieve omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Anders zijn is normaal … daarom bieden we een veilige ruimte voor ieders eigenheid en geaardheid. RESET maakt zich daar sterk voor.