Pesten

In de onderbouw zijn alle leerlingen actief betrokken bij projecten ‘goed omgaan met elkaar’. De mentor stelt met zijn klas klassenregels op om pesten te voorkomen en docenten nemen stelling als ze pestgedrag opmerken.

De mentor is voor zijn leerlingen, ouders en docenten het eerste aanspreekpunt bij melding van pestgedrag. De aanpak richt zich op de pestende leerlingen, de gepeste leerling en de klas als geheel. Meer hierover staat in het anti-pestprotocol.

NSG Groenewoud heeft daarnaast twee vertrouwenspersonen: Jitka Iking (j.iking@nsg-groenewoud.nl) en Peer Kennis (p.kennis@nsg-groenewoud.nl) en een klachtenregeling voor ongewenst gedrag voor alle leerlingen en medewerkers van de schoolorganisatie.