Naar menu

Aanmelden workshops studiedag 11 oktober 2022

Klik op de betreffende workshop waar je je voor wilt aanmelden.
Workshop 1 heeft plaats voor 20 deelnemers, workshops 2,3 en 4 hebben elk plaats voor 30 deelnemers.

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK.

Workshop 1 (Hoog)begaafdheid, wat kun je doen als vakdocent?
De afgelopen twee jaar zijn er regelmatig voorlichtingen geweest betreffende (hoog)begaafdheid. In deze workshop geven we hier een vervolg aan.

“Wat kun je als vakdocent doen in de les?”

In psychologische onderzoeken wordt vaak genoemd dat het goed voor deze leerlingen zou zijn om de lesstof te ‘compacten’ en dat de lesstof ‘top down’ aanbieden helpend zou kunnen zijn. Geen nieuwe termen voor de meeste docenten. We frissen deze termen kort op en gaan dan aan de slag met een casus waarover je met collega’s na gaat denken, hoe pas je dit toe in jouw les?

Workshop 2 In gesprek over motivatie
De ‘niet’ gemotiveerde leerling
–              Heeft de leerling inderdaad geen motivatie?
–              Is het nodig om intrinsiek gemotiveerd te zijn voor onderwijs?

In deze workshop gaan we aan de slag met het motivatiecontinuüm. Daarna kijken we hoe je in gesprek met leerlingen het onderwerp motivatie kunt bespreken. Van nature zijn mensen leergierig, wanneer leerlingen zich niet gemotiveerd voelen dan heeft dat een reden. Wij helpen je om deze boven tafel te krijgen en brainstormen met elkaar over de aanpak van deze onderliggende reden(en).

Workshop 3 Levensvaardigheden

Je vrienden vragen of je mee gaat om te roken.  Wat doe je?  
–   Ik roddel omdat……                             
–   Hoe kom ik voor mezelf op? 
–   Hoe kom ik voor een ander op? 
–   Tips voor tijdens een discussie…

Zomaar een greep uit een aantal onderwerpen die behandeld worden in de lessenserie Levensvaardigheden.
 
Waarom Levensvaardigheden?
Het algemene doel van Levensvaardigheden is het aanleren van vijf sociale-, emotionele en morele kerncompetenties die jongeren in staat stellen om effectief om te gaan met de sociale, emotionele en morele eisen en uitdagingen in het leven van alledag; om gevoelens van spanning in moeilijke situaties te verminderen en een positieve manier van denken aan te leren.
Waarom de workshop volgen?
Naar aanleiding van de afname van de ICE toetsen gaat het zorgteam met mentoren in gesprek over welke vorm van ondersteuning passend is bij een leerling. Het volgen van de lessen Levensvaardigheden kan het advies zijn. Tijdens de workshop Levensvaardigheden krijg je meer informatie over de lessenserie en de inhoud van de lessen. Natuurlijk gaan we ook zelf een aantal opdrachten uitvoeren.  

Workshop 4 Lessen over stress
De laatste tijd lees en hoor je op allerlei kanalen over de toename in stress en de afname in het algemeen welzijn van jongeren. Maar wat is stress eigenlijk? Welk doel heeft stress? Welke denkfouten hangen samen met stress? En hoe kun je stress verminderen?

Tijdens de workshop Lessen over stress geven we antwoord op bovenstaande vragen. Lessen over stress is een lessenserie voor middelbare scholieren om stress bespreekbaar te maken en om handvaten te geven om met stress om te gaan. De belangrijkste boodschap: iedereen krijgt met stress te maken, stress is niet per definitie verkeerd. Het gaat er juist om hoe je stress herkent en er vervolgens mee om gaat. Na afloop van de workshop heb je kennisgemaakt met de methode Lessen over stress en kun je praktische handvaten meenemen in gesprek met leerlingen.