Eindpresentaties Muziektheater

4 juni 2018

Afgelopen week waren de eindpresentaties van alle B2-klassen voor de vakken muziek en theater & film, ook wel de eindpresentaties Muziektheater genoemd.

Samenwerking tussen secties
Alle leerlingen op NSG Groenewoud volgen in hun twee brugklasjaren de vakken muziek en theater & film. Steeds meer zoeken deze secties de samenwerking met elkaar op. In de laatste lesweken hebben de leerlingen bij beide vakken ruimte gekregen om aan een eindpresentatie te werken. In deze presentaties geven de leerlingen vorm aan wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd. Veel klassen hebben heel zelfstandig gewerkt. Dat resulteerde in heel verschillende presentaties voor een enthousiast publiek.