Naar menu

FAQ over corona en de school

Hoe gaan we samen om met de maatregelen rond corona op onze school? Hieronder vind je daarover veel gestelde vragen en antwoorden.

Welke richtlijnen gelden er op school op het gebied van hygiène en veiligheid?
Met welke klachten moeten leerlingen thuisblijven?
Een leerling heeft symptomen van corona: hoe zit het met ziekmelden?
Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?

Wanneer mag een leerling die klachten had weer naar school?
Wat als een leerling of huisgenoot positief is getest op corona?
Wanneer moet een leerling nog meer thuisblijven?
Wat als een leerling of huisgenoot tot een risicogroep behoort?
Wat als een leerling een melding van de corona-app heeft gekregen?
Wat als een leerling terugkomt uit een land/gebied met code rood of oranje?
De leerling heeft een negatieve testuitslag. Mag hij/zij meteen weer naar school?
Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?

Welke richtlijnen gelden er op school op het gebied van hygiène en veiligheid?
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Dat betekent dat:
– leerlingen 1,5 meter afstand houden van de medewerkers van school. Medewerkers doen dat onderling ook;
– we meerdere keren per dag goed (ten minste 20 seconden) onze handen wassen/desinfecteren. Dit doen we in ieder geval als we de school binnenkomen, een lokaal binnenkomen of naar het toilet zijn geweest;
– we geen handen schudden;
– we hoesten en niezen in onze elleboog;
– we niet aan ons gezicht zitten;
– leerlingen verplicht een mondkapje mee naar school nemen;
– leerlingen tijdens praktijklessen mondkapjes dragen als een medewerker daar om vraagt;
– ouders en overige bezoekers van buiten de school alleen op school worden ontvangen als een leidinggevende daarvoor toestemming heeft gegeven. Zij zijn vervolgens verplicht zich te laten registreren bij de receptie of het secretariaat.

Met welke klachten moeten leerlingen thuisblijven?
Leerlingen moeten thuisblijven als zij de volgende klachten hebben:
– Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
– Hoesten
– Plotseling slecht kunnen ruiken en proeven
– Moeilijk adem kunnen halen
– Verhoging of koorts (boven de 38 graden)
Ontwikkelt een leerling gedurende de schooldag een of meerdere van deze klachten, dan meldt hij/zij zich direct bij het studieplein en gaat naar huis. De ouders van de leerlingen worden hierover geïnformeerd. Wanneer het om benauwdheidsklachten of verhoging/koorts gaat worden de eventuele broers en/of zussen ook op de hoogte gesteld en naar huis gestuurd.
Heb je als leerling klachten, dan vraagt de school je met klem om je te laten testen.

Een leerling heeft symptomen van corona: hoe zit het met ziekmelden?
We vragen ouders nadrukkelijk om bij het ziekmelden aan te geven dat het gaat om symptomen die mogelijk op corona wijzen. Zo houden we zicht op de corona-gerelateerde afwezigheid op onze school. Dit kunnen ouders bij voorkeur doen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl of telefonisch via 024-3234455, optie 1.

Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?
Als een leerling last heeft van een chronische aandoening die met (luchtweg)klachten gepaard gaat, moeten de ouders dit melden bij de verzuimcoördinator. Dit voorkomt dat de leerling ten onrechte naar huis wordt gestuurd.

Wanneer mag een leerling die klachten had weer naar school?
Een leerling die klachten had, mag weer naar school wanneer:
– hij/zij 24 uur klachtenvrij is;
– hij/zij zich heeft laten testen op corona en de uitslag van de test negatief is.
Zie ook: de leerling heeft een negatieve testuitslag. Mag hij/zij meteen weer naar school?

Wat als een leerling positief is getest op corona?
Een leerling die positief is getest, moet ten minste 7 dagen na de start van de eerste symptomen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas naar school als hij/zij na deze periode van 7 dagen 24 uur geen klachten heeft. Meld de positieve testuitslag zo snel mogelijk aan de school.

Wat als een huisgenoot van een leerling positief is getest op corona?
Als in het huishouden van een leerling iemand positief getest is, moet de leerling 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). Hij/zij kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Wanneer moet een leerling nog meer thuisblijven?
Een leerling blijft ook thuis wanneer een huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheidsklachten heeft. Is iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij? Dan mag de leerling weer naar school.

Wat als een leerling of huisgenoot van een leerling tot een risicogroep behoort?
Een leerling kan worden vrijgesteld van fysiek onderwijs wanneer:
– hij/zij tot een risicogroep behoort;
– hij/zij een huisgenoot (gezinslid) heeft die tot een risicogroep behoort.
De beslissing tot vrijstelling van fysiek onderwijs ligt, in overleg met de afdelingsleider, bij de ouders van de leerling.

Wat als een leerling een melding van de corona-app heeft gekregen?
Wij vragen je hierover de volgende informatie van het RIVM te lezen: https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient
Het is belangrijk dat de leerling deze regels 14 dagen lang volgt, om te voorkomen dat anderen besmet raken.
In bovenstaande informatie van het LCI staat dat er 1,5 m afstand gehouden moet worden. Voor middelbare scholieren geldt hiervoor een uitzondering. Zij hoeven onderling géén 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.
De leerling mag gewoon naar school als hij/zij geen coronaklachten heeft. Dit mag ook wanneer de coronamelder (app) naar aanleiding van dit contact op deze datum een ander advies geeft. Het advies van de coronamelder app mag in dat geval genegeerd worden. Bovenstaand advies van de GGD is leidend.
Mocht de leerling in deze periode één of meer klachten krijgen die passen bij corona, dan vragen we je dringen om de leerling te laten testen. Een coronatest inplannen kan via: 0800-1202.

Wat als een leerling terugkomt uit een land/gebied waarvoor code rood of oranje geldt?
Een leerling die terugkomt uit een land/gebied met code rood of oranje – of een land/gebied waarvoor de code tijdens het verblijf van de leerling van geel naar oranje of rood is gegaan – moet 10 dagen thuis in quarantaine. Deze thuisquarantaine leidt niet tot een verzuimmelding bij de Inspectie.

Mag een leerling na een negatieve testuitslag meteen weer naar school of moeten de klachten 24 uur verdwenen zijn?
De GGD geeft aan dat er hierin verschillende situaties zijn:

1. De leerling heeft nog wel klachten, maar is negatief getest en heeft géén huisgenoten die positief getest zijn op corona.
Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag
weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het
landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. Bij ernstig ziek zijn moet direct telefonisch contact worden opgenomen met de huisarts of huisartsenpost. Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#maatregelen

2. De testuitslag van de leerling is negatief, maar de leerling heeft een huisgenoot die wél positief is getest op corona.
Is er in het huishouden een persoon met corona? Dan gaan de huisgenoten 10 dagen in thuisquarantaine. Dat geldt ook voor nauwe contacten. Dit zijn de mensen die vaak dicht bij je in de buurt zijn (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). Als zij klachten krijgen die
op corona lijken, moeten zij zich ook laten testen. Is de uitslag van deze test negatief, dan hadden zij op het moment van testen geen corona. Zij moeten wel nog thuis in quarantaine blijven tot de 10 dagen voorbij zijn.
Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact opgenomen worden met de GGD. Bron: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?
– Als een leerling of medewerker positief is getest voor corona, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de ouders van de bewuste leerling of door de medewerker.
– School informeert vervolgens medewerkers, leerlingen en ouders van de betreffende klassen of groep(en).
– Klasgenoten van de positief geteste leerling die zelf geen klachten hebben, mogen gewoon naar school komen.
– De GGD start direct een contactonderzoek. Personen die meer intensief contact hebben gehad (binnen 1,5 m en langer dan 15 minuten), worden door de GGD benaderd.
– De GGD bepaalt of quarantaine en/of andere maatregelen nodig zijn.

Een overzicht van de correspondentie met ouders en leerlingen hierover vind je hier.

Voor andere vragen over corona kun je contact opnemen met 0800-1351 of kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Laatst gewijzigd: 20 september 2020