Naar menu

FAQ over corona en de school

Hoe gaan we samen om met de maatregelen rond corona op onze school? Hieronder vind je de meest actuele informatie en het archief met veel gestelde vragen.

UPDATE 16-12-2020: van 16 december 2020 tot 18 januari 2021 is onze school fysiek gesloten. Op woensdag 16 december starten de online lessen. Vanaf 18 december t/m 3 januari zijn de leerlingen vrij i.v.m. de kerstvakantie. Op 4 januari starten de online lessen voor iedereen weer. Lees verder voor meer informatie.

Voor leerlingen blijft dit een lastige tijd. Leerlingen kunnen anoniem chatten en zorgen bespreken op www.JouwGGD.nl.

Voor noodgevallen is onze zorgcoördinator Antoinette Scheffers te bereiken op telefoonnummer 06-11106314. Indien een leerling corona heeft hoeft dit niet gemeld te worden, dit vangt de GGD op.


UPDATE 26-10-2020: Vanaf 26 oktober 2020 is het dragen van mondkapjes op onze school voor alle leerlingen en alle medewerkers verplicht. Lees verder voor meer informatie.

Archief 2020: veel gestelde vragen over corona en de school
Welke richtlijnen gelden er op school op het gebied van hygiène en veiligheid?
Met welke klachten moeten leerlingen thuisblijven?
Een leerling heeft symptomen van corona: hoe zit het met ziekmelden?
Ik heb mijn kind ziekgemeld. Wanneer zie ik dit in de absentieregistratie?
Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?

Wanneer mag een leerling die klachten had weer naar school?
Wat als een leerling of huisgenoot positief is getest op corona?
Wanneer moet een leerling nog meer thuisblijven?
Wat als een leerling of huisgenoot tot een risicogroep behoort?
Wat als een leerling een melding van de corona-app heeft gekregen?
Wat als een leerling terugkomt uit een land/gebied met code rood of oranje?
De leerling heeft een negatieve testuitslag. Mag hij/zij meteen weer naar school?
Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?

Als een leerling vanuit thuis de lessen volgt, moet hij/zij dan ook de keuzelessen volgen?
Where can I find information about the coronavirus in other languagues?

Welke richtlijnen gelden er op school op het gebied van hygiène en veiligheid?
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Dat betekent dat:
– leerlingen 1,5 meter afstand houden van de medewerkers van school. Medewerkers doen dat onderling ook;
– we meerdere keren per dag goed (ten minste 20 seconden) onze handen wassen/desinfecteren. Dit doen we in ieder geval als we de school binnenkomen, een lokaal binnenkomen of naar het toilet zijn geweest;
– we geen handen schudden;
– we hoesten en niezen in onze elleboog;
– we niet aan ons gezicht zitten;
– leerlingen verplicht een mondkapje mee naar school nemen;
– leerlingen tijdens praktijklessen mondkapjes dragen als een medewerker daar om vraagt;
– ouders en overige bezoekers van buiten de school alleen op school worden ontvangen als een leidinggevende daarvoor toestemming heeft gegeven. Zij zijn vervolgens verplicht zich te laten registreren bij de receptie of het secretariaat.

Met welke klachten moeten leerlingen thuisblijven?
Leerlingen moeten thuisblijven als zij de volgende klachten hebben:
– Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
– Hoesten
– Plotseling slecht kunnen ruiken en proeven
– Moeilijk adem kunnen halen
– Verhoging of koorts (boven de 38 graden)
Ontwikkelt een leerling gedurende de schooldag een of meerdere van deze klachten, dan meldt hij/zij zich direct bij het studieplein en gaat naar huis. De ouders van de leerlingen worden hierover geïnformeerd. Wanneer het om benauwdheidsklachten of verhoging/koorts gaat worden de eventuele broers en/of zussen ook op de hoogte gesteld en naar huis gestuurd.
Heb je als leerling klachten, dan vraagt de school je met klem om je te laten testen.

Een leerling heeft symptomen van corona: hoe zit het met ziekmelden?
We vragen ouders nadrukkelijk om bij het ziekmelden aan te geven dat het gaat om symptomen die mogelijk op corona wijzen. Zo houden we zicht op de corona-gerelateerde afwezigheid op onze school. Dit kunnen ouders bij voorkeur doen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl of telefonisch via 024-3234455, optie 1.

Ik heb mijn kind ziekgemeld. Wanneer zie ik dit in de absentieregistratie?
Het is op dit moment heel erg druk bij de afdeling verzuim. De doorlooptijd voor verzuimregistratie is langer dan normaal. Het kan dus enkele uren duren voor je de melding in onze verzuimregistratie terugziet.

Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?
Als een leerling last heeft van een chronische aandoening die met (luchtweg)klachten gepaard gaat, moeten de ouders dit melden bij de verzuimcoördinator. Dit voorkomt dat de leerling ten onrechte naar huis wordt gestuurd.

Wanneer mag een leerling die klachten had weer naar school?
Een leerling die klachten had, mag weer naar school wanneer:
– hij/zij 24 uur klachtenvrij is;
– hij/zij zich heeft laten testen op corona en de uitslag van de test negatief is.
Zie ook: de leerling heeft een negatieve testuitslag. Mag hij/zij meteen weer naar school?

Wat als een leerling positief is getest op corona?
Een leerling die positief is getest, moet ten minste 7 dagen na de start van de eerste symptomen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas naar school als hij/zij na deze periode van 7 dagen 24 uur geen klachten heeft. Meld de positieve testuitslag zo snel mogelijk aan de school.

Wat als een huisgenoot van een leerling positief is getest op corona?
Als in het huishouden van een leerling iemand positief getest is, moet de leerling in principe 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). Heeft de leerling echter na 5 dagen geen klachten, dan kan hij/zij bij een teststraat van de GGD een coronatest laten doen. Als deze negatief is, kan hij/zij weer naar school. Wel vraagt de GGD leerlingen om in deze situatie alert te blijven op klachten, en bij het ontstaan daarvan zich opnieuw te laten testen.

Wanneer moet een leerling nog meer thuisblijven?
Een leerling blijft ook thuis wanneer een huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheidsklachten heeft. Is iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij? Dan mag de leerling weer naar school.

Wat als een leerling of huisgenoot van een leerling tot een risicogroep behoort?
Een leerling kan worden vrijgesteld van fysiek onderwijs wanneer:
– hij/zij tot een risicogroep behoort;
– hij/zij een huisgenoot (gezinslid) heeft die tot een risicogroep behoort.
De beslissing tot vrijstelling van fysiek onderwijs wordt in overleg met de afdelingsleider gemaakt.

Wat als een leerling een melding van de corona-app heeft gekregen?
Wij vragen je hierover de volgende informatie van het RIVM te lezen: https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient
Het is belangrijk dat de leerling deze regels 14 dagen lang volgt, om te voorkomen dat anderen besmet raken.
In bovenstaande informatie van het LCI staat dat er 1,5 m afstand gehouden moet worden. Voor middelbare scholieren geldt hiervoor een uitzondering. Zij hoeven onderling géén 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.
De leerling mag gewoon naar school als hij/zij geen coronaklachten heeft. Dit mag ook wanneer de coronamelder (app) naar aanleiding van dit contact op deze datum een ander advies geeft. Het advies van de coronamelder app mag in dat geval genegeerd worden. Bovenstaand advies van de GGD is leidend.
Mocht de leerling in deze periode één of meer klachten krijgen die passen bij corona, dan vragen we je dringen om de leerling te laten testen. Een coronatest inplannen kan via: 0800-1202.

Wat als een leerling terugkomt uit een land/gebied waarvoor code rood of oranje geldt?
Een leerling die terugkomt uit een land/gebied met code rood of oranje – of een land/gebied waarvoor de code tijdens het verblijf van de leerling van geel naar oranje of rood is gegaan – moet 10 dagen thuis in quarantaine. Deze thuisquarantaine leidt niet tot een verzuimmelding bij de Inspectie.

Mag een leerling na een negatieve testuitslag meteen weer naar school of moeten de klachten 24 uur verdwenen zijn?
De GGD geeft aan dat er hierin verschillende situaties zijn:

1. De leerling heeft nog wel klachten, maar is negatief getest en heeft géén huisgenoten die positief getest zijn op corona.
Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag
weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het
landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. Bij ernstig ziek zijn moet direct telefonisch contact worden opgenomen met de huisarts of huisartsenpost. Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#maatregelen

2. De testuitslag van de leerling is negatief, maar de leerling heeft een huisgenoot die wél positief is getest op corona.
Is er in het huishouden van de leerling een persoon met corona? Of heeft iemand bij wie de leerling vaak dicht in de buurt is (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) corona? Dan gaat de leerling in principe 10 dagen in thuisquarantaine. Heeft de leerling na 5 dagen geen klachten? Dan kan hij/zij een coronatest laten doen in een teststraat van de GGD. Bij een negatieve uitslag, kan de leerling weer naar school. Wel adviseert de GGD om bij klachten die daarna ontstaan, opnieuw een test te laten doen.

Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?
– Als een leerling of medewerker positief is getest voor corona, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de ouders van de bewuste leerling of door de medewerker.
– School informeert vervolgens medewerkers, leerlingen en ouders van de betreffende klassen of groep(en).
– Klasgenoten van de positief geteste leerling die zelf geen klachten hebben, mogen gewoon naar school komen.
– De GGD start direct een contactonderzoek. Personen die meer intensief contact hebben gehad (binnen 1,5 m en langer dan 15 minuten), worden door de GGD benaderd.
– De GGD bepaalt of quarantaine en/of andere maatregelen nodig zijn.

Als een leerling vanuit thuis de lessen volgt, moet hij/zij dan ook de keuzelessen volgen?
Nee, de leerling hoeft de keuzelessen niet te volgen. Hij/zij moet zich echter wel inschrijven voor de keuzelessen van de lesweek erna, omdat hij/zij immers dan alweer beter kan zijn en dan wel de keuzelessen moet volgen.

Where can I find information about the coronavirus in other languages?
The website www.pharos.nl/coronavirus provides current information about the coronavirus in other languages such as Farsi, Arabic and Polish.

Een overzicht van de correspondentie met ouders en leerlingen hierover vind je hier.

Voor andere vragen over corona kun je contact opnemen met 0800-1351 of kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Laatst gewijzigd: 16 december 2020