Naar menu

Info over corona en de school

Hoe gaan we samen om met de maatregelen rond corona op onze school? De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Hieronder vindt u de meest relevante en actuele informatie van het RIVM, de GGD en van onze school.

INFORMATIE VAN HET RIVM OVER DE RICHTLIJNEN BINNEN HET ONDERWIJS
Informatie van het RIVM met alle onderwerpen die betrekking hebben op het voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link. Het gaat hierbij om de wijze waarop het onderwijs ingericht wordt, de richtlijnen en uitzonderingen. Klik hier.

INFORMATIE VAN DE GGD OVER KLACHTEN, POSITIEF GETEST ZIJN, QUARANTAINE EN MEER
Via onderstaande link kom je op de website van de GGD, waar te vinden is wat je moet doen als een leerling, docent of huisgenoot klachten/symptomen heeft en wat er moet gebeuren indien een leerling, docent of huisgenoot positief getest is. De rol van de leerling/ouder, van school en van de GGD wordt uitgelegd. Ook is hier te lezen hoe de regels rond quarantaine zijn voor leerling of docent zelf en huisgenoten. Klik hier.

BESLISBOOM 12 JAAR +
Gebruik de beslisboom om te bepalen of je thuis moet blijven of niet. Klik hier voor de beslisboom.

INFORMATIE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

Zorg
Voor leerlingen blijft dit een lastige tijd. Leerlingen kunnen anoniem chatten en zorgen bespreken op www.JouwGGD.nl.

Voor noodgevallen is onze zorgcoördinator Antoinette Scheffers te bereiken op telefoonnummer 06-11106314. Indien een leerling corona heeft hoeft dit niet gemeld te worden, dit vangt de GGD op.

Vaccinatie
Het overheidsbeleid is erop gericht de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, om daarmee de kans op besmettingen en ziekte te verlagen. Meer informatie over vaccinatie bij jongeren is te vinden op www.coronavaccinatie.nl/jongeren.

Veel gestelde vragen over corona en de school
Een leerling heeft corona gerelateerde klachten. Wat doe je?
Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Als je corona gerelateerde klachten hebt dan kom je die dag niet naar school. Je ouders melden je per mail of telefonisch af bij verzuim en vermelden dat het om corona gerelateerde klachten gaat. Daarna plan je een afspraak in bij de GGD voor een PCR test.

Wanneer kan een leerling online les volgen en hoe werkt dat dan?
Online lessen volgen kan wanneer je in afwachting bent van een test(uitslag) omdat je corona gerelateerde klachten hebt, of als je in quarantaine zit vanwege een positieve besmetting, of in nauw contact ben geweest met een positief geteste nauw contact. Als dit niet het geval is dan kun je alleen online lessen volgen nadat je daarvoor toestemming hebt gekregen van de zorg coördinator.
Wanneer je de lessen online wil volgen dan stuur je een mail aan je mentor om dit mede te delen. Daarna zoek je zelf contact met een leerling uit je klas/lesgroep zodat deze kan fungeren als buddy. Bij de start van de les laat de buddy aan de docent weten dat jij online wacht om deel te nemen aan de les. De docent zal wel de aandacht voornamelijk bij de klas houden en de werkvormen zijn ook afgestemd op de klas. Je kunt thuis meeluisteren maar je wordt niet actief bij de les betrokken door de docent

Wat als ik “gewoon” ziek ben?
Als je “gewoon” ziek bent dan is dat net als voor de corona tijd. Je kunt geen lessen volgen vanwege je ziekte en neemt de tijd om uit te zieken. Je kunt dan ook niet online deelnemen aan de lessen.

Een leerling heeft corona: hoe zit het met ziekmelden?
We vragen ouders nadrukkelijk om bij het ziekmelden aan te geven dat het gaat om een positieve zelftest en/of een posititieve PCR-test. Verzoek is om op voorhand alvast de nauwe contacten in beeld te brengen. Dit kunnen ouders bij voorkeur doen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl of telefonisch via 024-3234455, optie 1.

Ik heb mijn kind ziekgemeld. Wanneer zie ik dit in de absentieregistratie?
Het is op dit moment heel erg druk bij de afdeling verzuim. De doorlooptijd voor verzuimregistratie is langer dan normaal. Het kan dus enkele uren duren voor je de melding in onze verzuimregistratie terugziet.

Met ingang van 1 januari 2022 moeten leerlingen twee keer per week zelftesten, hoe zit dat precies?
Dat klopt. Om de scholen zo veilig mogelijk te kunnen heropenen, heeft het OMT een aantal cruciale voorwaarden gesteld. Een daarvan is dat leerlingen twee keer per week een zelftest doen. Bij het verlaten van de school kunnen onze leerlingen deze zelftesten ophalen: ze krijgen er dan vier voor twee weken. We verzoeken ouders om erop toe te zien dat het zelftesten op de juiste manier gebeurt. In deze instructievideo zie je hoe het werkt. Bij een positieve test neemt de leerling contact op met de GGD, voor een confirmatietest.

Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?
Als een leerling last heeft van een chronische aandoening die met (luchtweg)klachten gepaard gaat, moeten de ouders dit melden bij de verzuimcoördinator. Dit voorkomt dat de leerling ten onrechte naar huis wordt gestuurd.

Wat als een leerling tot een risicogroep behoort?
Ouders kunnen dit melden bij de afdelingsleider, die de leerling kan vrijstellen van de lessen van de school. Als een leerling de lessen online volgt, neem deze contact op met de mentor. Die wijst voor een buddy aan die de leerling ondersteunt bij het volgen van de online lessen.

Wat als een leerling in quarantaine moet?
De leerling neemt contact op met de mentor, die een een buddy aanwijst voor ondersteuning bij het volgen van de online lessen.

Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?
– Als een leerling of medewerker positief is getest voor corona, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de ouders van de bewuste leerling of door de medewerker.
– School informeert vervolgens medewerkers, leerlingen en ouders van de betreffende klassen of groep(en).
– Klasgenoten van de positief geteste leerling die zelf geen klachten hebben, mogen gewoon naar school komen.
– De school inventariseert de nauwe contacten en informeert de ouders en de betreffende personen op school. Zij worden dan geïnstrueerd om thuis te blijven of worden naar huis gestuurd. Dit zijn personen die meer intensief contact hebben gehad (binnen 1,5 m en langer dan 15 minuten).
– De GGD bepaalt of quarantaine en/of andere maatregelen nodig zijn.

Where can I find information about the coronavirus in other languages?
The website www.pharos.nl/coronavirus provides current information about the coronavirus in other languages such as Farsi, Arabic and Polish.

Een overzicht van de correspondentie met ouders en leerlingen hierover vind je hier.

Voor andere vragen over corona kun je contact opnemen met 0800-1351 of kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19