Naar menu

Info over corona en de school

Hoe gaan we samen om met de maatregelen rond corona op onze school? De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Hieronder vindt u de meest relevante en actuele informatie van het RIVM, de GGD en van onze school.

INFORMATIE VAN HET RIVM OVER DE RICHTLIJNEN BINNEN HET ONDERWIJS
Informatie van het RIVM met alle onderwerpen die betrekking hebben op het voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link. Het gaat hierbij om de wijze waarop het onderwijs ingericht wordt, de richtlijnen en uitzonderingen. Klik hier.

Via bijgaande link vindt u de regels die gehanteerd worden vanuit het RIVM met betrekking tot afstand houden en het gebruik van een mondkapje in en om ons gebouw. Klik hier.

INFORMATIE VAN DE GGD OVER KLACHTEN, POSITIEF GETEST ZIJN, QUARANTAINE EN MEER
Via onderstaande link kom je op de website van de GGD, waar te vinden is wat je moet doen als een leerling, docent of huisgenoot klachten/symptomen heeft en wat er moet gebeuren indien een leerling, docent of huisgenoot positief getest is. De rol van de leerling/ouder, van school en van de GGD wordt uitgelegd. Ook is hier te lezen hoe de regels rond quarantaine zijn voor leerling of docent zelf en huisgenoten. Klik hier.

Klik hier voor de beslisboom waarmee je kunt bepalen of je wel of niet naar school en/of werk mag.

INFORMATIE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

Zorg
Voor leerlingen blijft dit een lastige tijd. Leerlingen kunnen anoniem chatten en zorgen bespreken op www.JouwGGD.nl.

Voor noodgevallen is onze zorgcoördinator Antoinette Scheffers te bereiken op telefoonnummer 06-11106314. Indien een leerling corona heeft hoeft dit niet gemeld te worden, dit vangt de GGD op.

Veel gestelde vragen over corona en de school
Een leerling heeft symptomen van corona: hoe zit het met ziekmelden?
We vragen ouders nadrukkelijk om bij het ziekmelden aan te geven dat het gaat om symptomen die mogelijk op corona wijzen. Zo houden we zicht op de corona-gerelateerde afwezigheid op onze school. Dit kunnen ouders bij voorkeur doen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl of telefonisch via 024-3234455, optie 1.

Ik heb mijn kind ziekgemeld. Wanneer zie ik dit in de absentieregistratie?
Het is op dit moment heel erg druk bij de afdeling verzuim. De doorlooptijd voor verzuimregistratie is langer dan normaal. Het kan dus enkele uren duren voor je de melding in onze verzuimregistratie terugziet.

Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?
Als een leerling last heeft van een chronische aandoening die met (luchtweg)klachten gepaard gaat, moeten de ouders dit melden bij de verzuimcoördinator. Dit voorkomt dat de leerling ten onrechte naar huis wordt gestuurd.

Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?
– Als een leerling of medewerker positief is getest voor corona, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de ouders van de bewuste leerling of door de medewerker.
– School informeert vervolgens medewerkers, leerlingen en ouders van de betreffende klassen of groep(en).
– Klasgenoten van de positief geteste leerling die zelf geen klachten hebben, mogen gewoon naar school komen.
– De GGD start direct een contactonderzoek. Personen die meer intensief contact hebben gehad (binnen 1,5 m en langer dan 15 minuten), worden door de GGD benaderd.
– De GGD bepaalt of quarantaine en/of andere maatregelen nodig zijn.

Als een leerling vanuit thuis de lessen volgt, moet hij/zij dan ook de keuzelessen volgen?
De leerlingen volgen allemaal online les. Hierdoor worden de keuzelessen niet gegeven. De examenklassen hebben wel keuzelessen op school. Deze keuzelessen zijn facultatief. Zodra een examenleerling vanwege klachten online les volgt, dan hoeft hij/zij de keuzelessen niet te volgen.

Where can I find information about the coronavirus in other languages?
The website www.pharos.nl/coronavirus provides current information about the coronavirus in other languages such as Farsi, Arabic and Polish.

Een overzicht van de correspondentie met ouders en leerlingen hierover vind je hier.

Voor andere vragen over corona kun je contact opnemen met 0800-1351 of kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Laatst gewijzigd: 11 februari 2021