Naar menu

Info over corona en de school

Hoe gaan we samen om met de maatregelen rond corona op onze school? De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Hieronder vindt u de meest relevante en actuele informatie van het RIVM, de GGD en van onze school.

INFORMATIE VAN HET RIVM OVER DE RICHTLIJNEN BINNEN HET ONDERWIJS
Informatie van het RIVM met alle onderwerpen die betrekking hebben op het voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link. Het gaat hierbij om de wijze waarop het onderwijs ingericht wordt, de richtlijnen en uitzonderingen. Klik hier.

INFORMATIE VAN DE GGD OVER KLACHTEN, POSITIEF GETEST ZIJN, QUARANTAINE EN MEER
Via onderstaande link kom je op de website van de GGD, waar te vinden is wat je moet doen als een leerling, docent of huisgenoot klachten/symptomen heeft en wat er moet gebeuren indien een leerling, docent of huisgenoot positief getest is. De rol van de leerling/ouder, van school en van de GGD wordt uitgelegd. Ook is hier te lezen hoe de regels rond quarantaine zijn voor leerling of docent zelf en huisgenoten. Klik hier.

INFORMATIE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

Zorg
Voor leerlingen blijft dit een lastige tijd. Leerlingen kunnen anoniem chatten en zorgen bespreken op www.JouwGGD.nl.

Voor noodgevallen is onze zorgcoördinator Antoinette Scheffers te bereiken op telefoonnummer 06-11106314. Indien een leerling corona heeft hoeft dit niet gemeld te worden, dit vangt de GGD op.

Vaccinatie
Het overheidsbeleid is erop gericht de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, om daarmee de kans op besmettingen en ziekte te verlagen. Meer informatie over vaccinatie bij jongeren is te vinden op www.coronavaccinatie.nl/jongeren.

Veel gestelde vragen over corona en de school
Een leerling heeft symptomen van corona: hoe zit het met ziekmelden?
We vragen ouders nadrukkelijk om bij het ziekmelden aan te geven dat het gaat om symptomen die mogelijk op corona wijzen. Zo houden we zicht op de corona-gerelateerde afwezigheid op onze school. Dit kunnen ouders bij voorkeur doen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl of telefonisch via 024-3234455, optie 1.

Ik heb mijn kind ziekgemeld. Wanneer zie ik dit in de absentieregistratie?
Het is op dit moment heel erg druk bij de afdeling verzuim. De doorlooptijd voor verzuimregistratie is langer dan normaal. Het kan dus enkele uren duren voor je de melding in onze verzuimregistratie terugziet.

Met ingang van dit schooljaar moeten leerlingen, die nog niet immuun zijn, twee keer per week zelftesten, hoe zit dat precies?
Dat klopt. Om de scholen zo veilig mogelijk te kunnen heropenen, heeft het OMT een aantal cruciale voorwaarden gesteld. Een daarvan is dat leerlingen, die nog niet immuun zijn, twee keer per week een zelftest doen. Bij het verlaten van de school kunnen onze leerlingen deze zelftesten ophalen: ze krijgen er dan vier voor twee weken. We verzoeken ouders om erop toe te zien dat het zelftesten op de juiste manier gebeurt. In deze instructievideo zie je hoe het werkt. Bij een positieve test neemt de leerling contact op met de GGD, voor een confirmatietest.

Wat wordt verstaan onder immuun?
– 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer),
Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
– 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte
SARS-CoV-2-infectie; OF
– 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
– COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Welke regels gelden er nog meer in het nieuwe schooljaar?
Als leerlingen zich door de school bewegen, dragen ze een mondkapje. Als ze een zitplaats hebben, tijdens de les of in de pauze, hoeven ze geen mondkapje te dragen. Uitzondering hierop zijn de praktijklessen. Om de veiligheid te borgen, kan een docent of onderwijsassistent leerlingen vragen om een mondkapje te dragen. Daarnaast vragen we leerlingen om hun handen te desinfecteren bij binnenkomst van de school en een lokaal. Ook houden leerlingen 1,5 meter afstand van de docenten en medewerkers op school.

Wat als een leerling chronische (luchtweg)klachten heeft?
Als een leerling last heeft van een chronische aandoening die met (luchtweg)klachten gepaard gaat, moeten de ouders dit melden bij de verzuimcoördinator. Dit voorkomt dat de leerling ten onrechte naar huis wordt gestuurd.

Wat als een leerling tot een risicogroep behoort?
Ouders kunnen dit melden bij de afdelingsleider, die de leerling kan vrijstellen van de lessen van de school. Als een leerling de lessen online volgt, neem deze contact op met de mentor. Die wijst voor een buddy aan die de leerling ondersteunt bij het volgen van de online lessen.

Wat als een leerling in quarantaine moet?
De leerling neemt contact op met de mentor, die een een buddy aanwijst voor ondersteuning bij het volgen van de online lessen.

Hoe communiceert en handelt de school bij een eventuele besmetting met corona?
– Als een leerling of medewerker positief is getest voor corona, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door de ouders van de bewuste leerling of door de medewerker.
– School informeert vervolgens medewerkers, leerlingen en ouders van de betreffende klassen of groep(en).
– Klasgenoten van de positief geteste leerling die zelf geen klachten hebben, mogen gewoon naar school komen.
– De GGD start direct een contactonderzoek. Personen die meer intensief contact hebben gehad (binnen 1,5 m en langer dan 15 minuten), worden door de GGD benaderd.
– De GGD bepaalt of quarantaine en/of andere maatregelen nodig zijn.

Where can I find information about the coronavirus in other languages?
The website www.pharos.nl/coronavirus provides current information about the coronavirus in other languages such as Farsi, Arabic and Polish.

Een overzicht van de correspondentie met ouders en leerlingen hierover vind je hier.

Voor andere vragen over corona kun je contact opnemen met 0800-1351 of kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Laatst gewijzigd: 26 augustus 2021