Geslaagde Beursvloer op onze school

8 november 2018
Afgelopen maandag heeft NSG Groenewoud voor de tweede maal de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging gehost. Doel van de Beursvloer is het met elkaar in contact brengen van stichtingen, verenigingen en bedrijven.

Kennis en creativiteit
Rector Hanneke Arpots heette de in groten getale opgekomen belangstellenden van harte welkom en opende de Beursvloer met een korte toespraak. Ze riep de aanwezigen daarbij op om gebruik te maken van de kennis en creativiteit die de ruim 1600 leerlingen te bieden hebben. Met een aantal instellingen zijn afspraken hierover gemaakt.

Krukjes en beamers
Ook heeft NSG Groenewoud diverse materialen die niet meer gebruikt worden, zoals krukjes en beamers, aangeboden aan verenigingen en instellingen. Die waren daar bijzonder blij mee! Kijk hier voor een impressie.

 

 

Foto’s door Ger Loeffen Fotografie