Onderzoek

NSG Groenewoud laat kwaliteitsscholen.nl tweejaarlijks een gevalideerd tevredenheidsonderzoek afnemen onder leerlingen, ouders en medewerkers.

Uitkomsten van dit onderzoek worden besproken met de verschillende geledingen binnen de school en leiden waar nodig tot een verbetertraject. Een volgende enquête bepaalt in welke mate afgesproken verbeterdoelen gerealiseerd zijn.

In de periode januari t/m juni 2016 is het schoolbrede tevredenheidsonderzoek afgenomen onder alle leerlingen en ouders. Bekijk de resultaten van:

Leerlingen

Ouders

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 11 mei 2016 een onderzoek uitgevoerd op onze school om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen en over de naleving van wet- en regelgeving.
Dit onderzoek is een regulier onderzoek op basis van een vierjaarlijks bezoek van de Inspectie aan NSG Groenewoud.
Onze school scoort goed op het merendeel van de indicatoren die door de Inspectie zijn opgesteld in het rapport.