Schoolplan

In ons schoolplan 2018-2022 Ruimte voor regie laten we ‘in één oogopslag’ onze bedoeling, kernwaarden, pijlers en werkwijze zien. Het plan biedt kaders, maar legt de komende jaren niet tot in detail vast. Een bewuste keuze: hiermee geven we leerlingen en medewerkers de ruimte en het vertrouwen om de regie te (leren) nemen. Ruimte voor regie is tot stand gekomen in samenwerking met leerlingen, medewerkers, ouders en maatschappelijke partners.