Schoolplan

De ambities en doelen van de NSG voor de periode 2014-2018 zijn gebundeld in het schoolplan. Dit beleidsdocument is in samenwerking met medewerkers, ouders, leerlingen en maatschappelijke partners tot stand gekomen.