Strategisch plan

De koers voor 2018-2022 van de Scholengroep Rijk van Nijmegen, waar NSG Groenewoud deel van uitmaakt, is verwoord in het plan Leren voor later – van selfie naar samen.