Strategisch plan

De strategie van de scholengroep waar  NSG Groenewoud deel van uitmaakt, is verwoord in dit plan voor 2014-2017.