In memoriam Leo Kuijpers

12 januari 2018

Iedereen wilde graag bij Leo zijn. Dit gold voor zowel leerlingen als collega’s.

Leo was een echt mensenmens. Op school stond hij bekend als oprecht en temperamentvol. Hij had het hart op de tong.

In het vak aardrijkskunde kon hij zijn onderwijzersziel kwijt. Hij maakte leerlingen nieuwsgierig en verruimde hun blik om de wereld te ontdekken. Hij ontwikkelde, samen met zijn sectiegenoten, veel projecten om de theoretische wereld praktisch inzichtelijk te maken.

In de klas gaf hij op onnavolgbare wijze les. Als je na een zomervakantie je lesrooster bekeek en je daarop zag dat je les kreeg van Leo de Geo, dan stond dat garant voor een heerlijk jaar waarin je uniek onderwijs kreeg. Met zichtbaar genoegen en luid klinkende stem kon hij blijmoedig zijn grappen en verhalen kwijt. De dunne wandjes in de oudbouw waren er gelukkig niet tegen bestand. In de sectieruimte naast zijn lokaal konden we dagelijks meegenieten met zijn galmende:

“Tjonge, jonge, jonge, jonge !!!!!”

Niet alleen in de lessen was Leo een echte kindervriend. Jarenlang is hij Sinterklaas geweest in het brugklasgebouw. Met het klimmen der jaren werd het bezoeken van 11 brugklassen wat veel. Zo liepen er opeens 2 goedheilig mannen door school. De échte en een hulpklaas…..

Tot aan zijn pensioen heeft Leo met plezier lesgegeven. Daarnaast bleef hij, tot op het laatst, actief en creatief in zijn vak. Een belangrijke basis daarvoor was de harmonie en samenwerking binnen de sectie. Zijn inspiratie voor het vak moest wel van tijd tot tijd gevoed worden met een hapje en een drankje. Hij vond veel aanleidingen geschikt voor een gezellig samenzijn. De door Leo opgerichte WhatsApp groep ‘Akn boys and girls’, daags na zijn pensionering, getuigt van zijn blijvende betrokkenheid bij de sectie aardrijkskunde

Op vrijdag 15 juli 2016 vertrok Leo, na de laatste ALV, van de NSG-Groenewoud. De grote vakantie ging beginnen. Leo ’s grote vrije avontuur nam vanaf nu een aanvang. Rond het middaguur verliet hij het pand aan de zonzijde, trapjes af, een stralende toekomst tegemoet.

Zijn grote, vrije avontuur duurde veel te kort. Een mensenmens is heen gegaan.

Lieve Leo, het was vriendschappelijk, het was warmbloedig, het was bevlogen en uniek. Heel veel dank daarvoor.