Onderwijs

Op NSG Groenewoud volgen ruim 1600 leerlingen onderwijs op vmbo-t-, havo-, vwo- of gymnasiumniveau.Om onderwijs en begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke behoefte van leerlingen is de school opgedeeld in kleinschalige afdelingen.

We werken vanuit de kernwaarden respect, samenwerking, veiligheid en duurzaamheid en vanuit duidelijke en gedeelde visie op ontwikkelingsgericht leren. De bedoeling en pijlers van ons onderwijs staan verwoord in ons schoolplan.

Al jaren hebben we uitstekende onderwijsresultaten en hoge tevredenheidsscores.

Onderwijs op NSG Groenewoud is als volgt te karakteriseren:

  • De tweejarige brugperiode. Leerlingen krijgen zo de tijd om te wennen aan de geschikte en gewenste studierichting.
  • Het eigen brugklasgebouw. Leerlingen starten hun middelbareschoolperiode in een kleinschalige omgeving, waar iedereen elkaar goed leert kennen.
  • Het accent op bèta- en cultuuronderwijs. In de combinatie van beide zit de kracht van onze school: creativiteit en een onderzoekende houding stimuleren oplossingsgericht werken en leren. Creatief denken brengt je verder
  • Ruimte voor bijzondere (examen) vakken als Cambridge Engels, Spaans, NLT. Zie ook onze lessentabel en de profielvakken.
  • NSG Xtra. Het gevarieerde en gedegen buitenschoolse plusprogramma draagt bij aan talentontwikkeling en cv-opbouw en vergroot de kans op toelating op vervolgopleidingen.
  • De extra aandacht en zorg voor elke leerling. Op NSG Groenewoud dragen we dagelijks actief bij aan ieders persoonlijke ontwikkeling.
  • Positieve benadering van elkaar in en buiten de les. Met Positive Behavior Support (PBS) en vanuit vier duidelijke kernwaarden werken we structureel aan respect, goed gedrag en prettige, oplossingsgerichte omgangsvormen.
  • Heel veel NSG Groenewoud-activiteiten die de school laten bruisen en zorgen voor onvergetelijke herinneringen.
  • De digitale wereld speelt een grote rol in de leefwereld van leerlingen, daarom zetten wij ICT-middelen in als ondersteuning voor het onderwijs. Digitale tools maken de lessen interactiever en dragen bij aan een betere aansluiting van de lesstof op de individuele behoeften van elke leerling.