Olympiades

Voor de bètavakken worden nationaal en internationaal olympiades en wedstrijden gehouden: uitdagende wedstrijden voor alle leerjaren, waarin je als je goed presteert telkens een ronde verder kunt komen. De meeste wedstrijden zijn vrijwillig.

Vwo 6-leerlingen met een Natuur-profiel zijn verplicht deel te nemen aan (minstens) één van de volgende olympiades: biologie, wiskunde, natuurkunde of scheikunde.