Bevordering

Aan het eind van het cursusjaar beslist het docententeam of een leerling al dan niet bevorderd wordt. De uitspraak van de rapportvergadering is bindend. Tijdens de laatste rapportvergadering van het jaar letten de docenten op

  • de resultaten op het eindrapport,
  • de perspectieven bij doubleren, bevorderen, op- of afstromen,
  • persoonlijke gegevens en omstandigheden.

Als een leerling met zijn cijfers in de bespreekmarge komt, zijn deze laatste gegevens vaak doorslaggevend. Het gaat hierbij om studiegedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie, problemen van sociaal emotionele aard, leerproblemen en dergelijke.

Gerichte bevordering
In de hogere leerjaren kan naast een normale bevordering ook sprake zijn van een ‘gerichte’ bevordering. Dit houdt in dat de leerling bevorderd wordt naar een leerjaar van een andere afdeling of dat er beperkingen zijn in de profielvakkenkeuze.

Zittenblijven
Een leerling mag een leerjaar een keer overdoen. Als een leerling daarna in het volgende leerjaar weer blijft zitten, mag de leerling niet langer tot de school of afdeling worden toegelaten. We zoeken dan naar een passende vervolgopleiding op een andere school.

Taken
Leerlingen die met één of meer taken overgaan, moeten deze taken vóór aanvang van het nieuwe schooljaar naar behoren hebben uitgevoerd.

Bevorderingsnormen
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan de belangrijkste bevorderingsregels voor de bovenbouw.  Het PTA staat in Magister evenals de overgangsnormen van de onderbouw.