Brugperiode

Brugklassers voelen zich snel thuis op NSG Groenewoud. Goed kennismaken en het aparte brugklasgebouw vergemakkelijken de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Tijdens de begroetingsavond in juni maken de leerlingen kennis met hun klasgenoten en mentor. In de eerste schoolweek is er ook een uitgebreide introductieweek met een sportdag, dansmanifestatie en een schoolfeest. De cijfers die leerlingen in de introductieperiode halen zijn nog voorlopig en hebben geen consequenties voor het eerste rapport. Leerlingen die zich nog wat onzeker voelen, krijgen door extra oefeningen een steuntje in de rug. Er is een apart brugklasgebouw.

 

Vast docententeam

Het docententeam van het eerste jaar gaat zoveel mogelijk met de klas mee naar het tweede jaar, de klassengroepen blijven nagenoeg ongewijzigd en de mentor blijft bij zijn klas. Zo raken leerlingen en leraren met elkaar vertrouwd. De klassenmentor begeleidt de leerlingen in principe twee jaar.

 

De mentor

  • Aan de mentor is een belangrijk deel van de zorg voor de klas toevertrouwd.
  • Hij verzorgt de mentorlessen en is vertrouwenspersoon voor de leerlingen.
  • Hij coacht leerlingen bij het maken van de juiste keuzes binnen het NSG Groenewoud keuzerooster.
  • Hij onderhoudt de contacten met de ouders.
  • Hij bereidt de leerlingen in het tweede jaar voor op de afdelingskeuze voor het derde jaar en hoger. Na het tweede rapport heeft de mentor een individueel gesprek met de leerling en zijn ouders over de afdelingskeuze: gaat het richting vmbo-t, havo of vwo?
  • En hij is bij allerlei activiteiten van de klas betrokken.
  • Hij maakt deel uit van het onderbouwteam dat de leerlingen goed kent. Zo zijn onderwijs en begeleiding optimaal op elkaar afgestemd.

 

Aandacht voor verschillen

Er is in de brugperiode veel aandacht voor verschillen tussen leerlingen; verschillen in motivatie, prestatieniveau en/of leerstijlen. Studiewijzers ondersteunen de leerlingen bij hun taken. De leraar volgt, ondersteunt en coacht waar dat nodig is.

Tijdens de basisvorming in de eerste twee jaar krijgen de leerlingen een breed vakkenpakket aangeboden, passend bij hun niveau. Pas aan het eind van het tweede leerjaar wordt er bepaald welk niveau het best bij een leerling past. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies kunnen meteen kiezen voor de gymnasiumklas. In de eerste twee jaar ligt de nadruk op het ontwikkelen van studie- en onderzoeksvaardigheden.

 

Cultuur en bèta

Brugklassers krijgen zes uur per week kunstvakken. Wekelijks is er een open podium. Ook zijn er muziekavonden, klassenconcerten en een voordrachtfestival.

Bètavakken krijgen aandacht tijdens de lessen wiskunde, techna en biologie. De Kangoeroewedstrijd is voor elke brugklasser een uitdaging en in een speciale NSG-week wordt het Junior Technovium bezocht.

 

Begeleiding

Twee jaar lang hebben de leerlingen dezelfde docenten. Door persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding ontstaat een goed beeld van de leerling. In het tweede brugjaar bepalen leerlingen met hun mentor welke onderwijsrichting (vmbo-t, havo, vwo of gymnasium) het best aansluit bij hun capaciteiten en interesses. Lees hier de brochures over begeleiding in jaar 1, jaar 2 gymnasiumjaar 2 havo/vwo en jaar 2 vmbo-t/havo. Lees verder over begeleiding NSG Groenewoud.