HAVO

HAVO 3, 4 en 5

De havo op NSG Groenewoud is een boeiende afdeling met een geheel eigen dynamiek. De meeste leerlingen in 4 havo komen uit 3 havo, maar daarnaast vervolgen ook leerlingen uit  4 vmbo-t en van 3 en 4 vwo daar hun schoolloopbaan. Dit gemêleerde gezelschap maakt met soms grote verschillen in leeftijd, lerend vermogen, interesse, motivatie en leerstijl in 3, 4 en 5 havo een enorme ontwikkeling door. Het havo-team doet er alles aan om het onderwijs en de begeleiding af te stemmen op deze leerlingen, en met succes. Door de jaren heen laat onze havo-afdeling een hoog en stabiel rendement zien. We zijn trots op de goede doorstroomcijfers en slagingspercentages.

Kleinschalig
De havo-afdeling is kleinschalig georganiseerd. De havo-mentoren geven het merendeel van hun lessen op deze afdeling. In leerjaar 3 heeft elke klas een eigen mentor en in leerjaar 4 en 5 kiezen de leerlingen hun mentor zelf. De havo heeft een eigen remedial teacher en een gespecialiseerde leerlingbegeleider. Zo zijn ook de leerlingen met een extra begeleidingsvraag goed in beeld.

Leren in contact
Goed onderwijs gaat over veel meer dan alleen cijfers. De meeste NSG Groenewoud-leerlingen met een havo-advies zijn intelligent, actief, sociaal ingesteld, open en prettig om mee te werken. Ze houden er van om alles te bedenken en ook uit te voeren. Ze vinden contact belangrijk en willen dat ook met hun leraren. Het havo-team heeft een eigen en herkenbare pedagogische aanpak, die aansluit bij deze leerlingen. Motivatie en relatie staan daarbij centraal. Elke leerling heeft behoefte aan erkenning van de eigen identiteit, aan autonomie en aan sociale waardering en relaties. Hun docenten en mentoren hechten daarom erg aan het persoonlijke contact met hun leerlingen.

Persoonlijke groei en leiding geven aan jezelf
Die kleinschaligheid van de afdeling en de persoonlijke aandacht die daaruit voortvloeit werkt: leerlingen worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen en om uitdagingen aan te nemen. Gezond verstand ontwikkelen, verantwoordelijk willen zijn, zelfstandig durven handelen en kritisch kunnen denken zijn persoonskenmerken waar wij samen met de leerling aan werken. Al doende leert de leerling om te gaan met feedback en met mogelijke tegenslagen. Zo ontwikkelt hij een gezonde portie doorzettingsvermogen. Geleidelijk aan leert hij voor zichzelf en anderen te zorgen.

Een ruim en uitdagend onderwijsaanbod
In havo 3 kiest de leerling een profiel met de bijbehorende keuzevakken. De NSG Groenewoud-havo heeft een ruim aanbod aan examenvakken. Zo kunnen alle leerlingen, naast de verplichte taal Engels, kiezen uit drie moderne vreemde talen, Frans, Duits en Spaans. Filosofie en een van de kunstvakken muziek, tekenen en handvaardigheid zijn voor alle havoleerlingen een keuzevak. Ook bieden we Cambridge-Engels en Wirtschaftsdeutsch aan. Bèta en cultuur zitten in het gehele programma verweven.

Middenin de maatschappij
Naast deze ruime vakkenkeuze doen leerlingen mee aan projecten, excursies en andere activiteiten die als ondersteuning of verdieping bij de verschillende vakken worden aangeboden. Voorbeelden zijn de België-excursie culturele en kunstzinnige vorming, de geschiedenisexcursie Berlijn en het Ereprijs compositieproject muziek in havo 5. Daarnaast kunnen de leerlingen deelnemen aan vakreizen naar Rome, Berlijn, Londen, Parijs en Madrid/Salamanca. Uitgangspunt hierbij is dat het leren meer betekenis krijgt voor de leerling. In toenemende mate wordt de buitenwereld betrokken bij het havo-onderwijs; het havo-team is ook in onderwijskundig opzicht permanent in ontwikkeling en blijft werken aan meer onderwijskundig maatwerk, uitdagende werkvormen en motiverend onderwijs voor haar boeiende doelgroep.

Leerlingen die nieuwe talenten willen ontdekken en ontwikkelen of interesses willen uitdiepen kiezen uit het aanbod van NSG-Xtra.  Ook biedt onze school de vooropleiding conservatorium en een oriëntatiecursus beeldende vorming aan.

Studiekeuze
De mentor begeleidt het keuzeproces, o.a. tijdens een driedaagse ‘praktische profieloriëntatie en onderzoek’. In havo 4 en 5 begeleiden de mentor en decaan de keuze voor een passende vervolgopleiding. Ook de ouders worden bij het proces van keuzebegeleiding betrokken. Waar mogelijk wordt er gezocht naar samenwerking en afstemming met vervolgopleidingen (zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen) en beroepenvelden. De beroepenavond en het arbeidsoriëntatieproject in havo 4 zijn voorbeelden van samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroeps onderwijs (hbo). Krap 20% stroomt door via het vwo naar de universiteit.

Contact
De mentor is de eerste contactpersoon voor de leerling en zijn ouders. Ouders van buiten NSG Groenewoud kunnen met vragen over de havo bij de afdelingsleiders havo terecht: Bert Fiddelers voor de klassen H3C, H3D en H3E en de het vierde en vijfde leerjaar (b.fiddelers@nsg-groenewoud.nl) en Astrid Hoevers voor de klassen H3A en H3B (a.hoevers@nsg-groenewoud.nl).