Honoursprogramma

Het Honoursprogramma van NSG Groenewoud biedt leerlingen de mogelijkheid om zich tijdens hun schooltijd breed te ontwikkelen naast het reguliere onderwijs. Het programma kent activiteiten in vier categorieën: cognitieve extra’s, talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid én eigen initiatief.

Waardevol getuigschrift
Aan het eind van hun schooltijd krijgen leerlingen een overzicht mee van alle met succes afgeronde activiteiten uit het Honoursprogramma. Dit overzicht is een waardevol getuigschrift, waarmee leerlingen laten zien hoe zij zich persoonlijk hebben ontwikkeld en waar zij zich voor hebben ingezet.

Meer weten?
Alle activiteiten en meer informatie over het Honoursprogramma vind je in deze folder.