Kernwaarden

Veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en duurzaamheid. Met deze vier kernwaarden voor ogen voeden we onze leerlingen op tot burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Leerlingen maken al tijdens de allereerste week op onze school kennis met de kernwaarden van waaruit wij werken. Ze zijn prominent in beeld in de aula van ons hoofdgebouw en het brugklasgebouw.

  • Veiligheid: We bieden onze leerlingen en medewerkers een veilige leer- en werkomgeving, waarin vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden voelbaar is.
  • Verantwoordelijkheid: We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons leert en werkt, zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf, voor de ander, voor de school en voor de samenleving. Vanuit het besef dat je niet alleen leeft voor jezelf.
  • Respect: We doen recht aan de verschillen die er in de maatschappij en ook in onze school bestaan, en benutten deze diversiteit om optimale ontplooiing van leerlingen en medewerkers te bereiken.
  • Duurzaamheid: We gaan zuinig om met energie, met materialen en met onze leefomgeving. We brengen duurzaamheid daarmee zelf in de praktijk, maar leiden ook jonge mensen op die zich bewust zijn van het belang van een duurzame samenleving.