VMBO

NSG Groenewoud biedt de theoretische leerweg van het vmbo aan (vmbo-t, overeenkomstig met de vroegere mavo)

NSG Groenewoud-leerlingen in 3 en 4 vmbo-t vormen een heterogene groep: ze zitten om uiteenlopende redenen op de T-afdeling, maar er zijn enkele gemeenschappelijke kwaliteiten te benoemen. Het zijn over het algemeen open, dankbare leerlingen met een goed verstand en sociaal in de omgang. Deze leerlingen hebben behoefte aan afwisseling, erkenning, vertrouwen en duidelijkheid. De intrinsieke motivatie voor het schoolse leren is vaak minder sterk aanwezig.

Vertrouwen 
Met een klein, sterk vmbo-team geven we de leerlingen de kans om een stevige vertrouwensbasis met hun docenten en mentoren op te bouwen. Het personeel stelt zich laagdrempelig op en leerlingen noemen hun leraren bij de voornaam. Drie uitgangspunten komen altijd terug in hoe we leerlingen benaderen: relatie (je mag er zijn, je doet ertoe), competentie (je kunt het, al moet je er misschien wel moeite voor doen) en autonomie (je hebt zeggenschap over datgene wat je moet doen).

Tweejarige voorbereiding op examen 
Leerlingen werken twee jaar lang aan een doorlopend examenprogramma. Zij blijven in principe ook niet meer zitten. De school heeft het vertrouwen dat leerlingen die in de brugperiode hebben laten zien het vmbo-t-niveau aan te kunnen, dit ook in de twee jaren van de bovenbouw waar zullen maken. De praktijk bewijst jaarlijks dat dit uitgangspunt klopt.

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen naast vijf verplichte vakken (Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv) nog tenminste vier examenvakken (zie lessentabel). De keuze is deels afhankelijk van het profiel waarbinnen de leerling zijn vervolgopleiding zoekt. Er zijn vier profielen:

  • zorg en welzijn
  • economie
  • techniek
  • landbouw

Keuzewerktijd
Op de vmbo-t- afdeling hebben leerlingen naast de ingeroosterde vaklessen ook keuzewerktijd, waarbij ze zelf aangeven aan welk vak ze zelfstandig willen werken. In deze uren kunnen ze ook om extra uitleg vragen bij vakdocenten. In het jaarprogramma wordt ook structureel aandacht besteed aan onderwerpen als seksuele diversiteit, genotmiddelen en gezonde voeding.

Cultuur
De vmbo-t-afdeling heeft het vak culturele en kunstzinnige vorming stevig op de lessentabel staan. In het examenjaar sluiten de leerlingen het vak af met een keuzemodule, waarin vooral gewerkt wordt in de disciplines theater, mode, film, fotografie en dans. Een eindpresentatie aan medeleerlingen, ouders en familie en vrienden vormt de afsluiting. Daarnaast gaan leerlingen ook naar dans-, film-, toneel- of cabaretvoorstellingen.

Bèta
Na de tweejarige brugperiode met het vak techna, krijgen alle vmbo-leerlingen in het derde jaar scheikunde. Natuurkunde is dan een keuzevak dat relatief veel leerlingen kiezen en met een hoger cijfer dan landelijk gemiddeld afsluiten.

Studie- en loopbaankeuze
De decaan en de mentoren verzorgen in leerjaar 3 en 4 een intensief loopbaantraject. We dagen de leerlingen uit om na te denken over hun kwaliteiten, vervolgopleidingen en beroepsmogelijkheden. In het derde jaar doen ze vrijwilligerswerk tijdens een maatschappelijke stage. Leerlingen zullen komende jaren nog meer gaan leren vanuit buitenschoolse activiteiten, waarbij ze ook op het gebied van beroepen en vervolgopleidingen hun kennis en ervaringen zullen vergroten.

Internationaal
De introductieperiode in het derde leerjaar wordt afgesloten met de Londenreis. Omdat de leerlingen in een gastgezin verblijven, ontwikkelen ze naast de talenkennis en het cultureel bewustzijn ook hun sociale vaardigheden. Daarnaast zijn er skireizen in beide leerjaren en in leerjaar 4 staat een dagexcursie naar Keulen gepland.

Naar het havo
Ongeveer 25% van de leerlingen stroomt door naar onze havo-afdeling. Als voorbereiding op het havo kunnen leerlingen zich aanmelden voor het zogenaamde plusprogramma. Zij volgen dan een extra onderwijsprogramma voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie. Meer informatie over dit plusprogramma en over doorstromen naar het havo is te vinden in het document Aanmeldings- en toelatingsprocedure vmbo-t naar havo

Resultaten
De examenresultaten zijn zonder meer goed, zeker als men zich realiseert dat leerlingen automatisch worden bevorderd naar leerjaar 4. Het percentage geslaagde leerlingen met de bijhorende aantallen betreft de laatste jaren:

  • 2012 à 95% (76 leerlingen)
  • 2013 à 86% (86 leerlingen)
  • 2014 à 95% (96 leerlingen)
  • 2015 à 92% (78 leerlingen)
  • 2016 à 92% (82 leerlingen)
  • 2017 à 94% (84 leerlingen)