VWO

VWO 3-6

De vwo’ers van NSG Groenewoud zijn over het algemeen veelzijdig getalenteerd. Ouders en kinderen die de breedte zoeken, kiezen voor NSG Groenewoud. Onze leerlingen zijn creatief op het gebied van kunst en bèta. Ze ervaren dat NSG Groenewoud aandacht heeft voor hun vele kwaliteiten en heel veel mogelijkheden biedt.

 

Vwo met Xtra’s

We bieden veel ruimte voor extra’s. Ons vwo heeft geen ‘bovengrens’. Zo’n 20 procent van de leerlingen werkt zeer zelfstandig, presteert heel goed, en kan daarnaast meer extra’s aan. We roepen deze leerlingen in het vierde jaar op en geven ze in overleg met de ouders de kans om onder goede begeleiding verdieping te zoeken in de vorm van modules of versnelling door bijvoorbeeld een jaar eerder met het PWS te beginnen. (De komende jaren wordt deze aanpak uitgebreid naar de onderbouw.) Daarnaast dagen we ze ook op andere gebieden uit: met de vooropleidingen voor het conservatorium en Artez, de Oriëntatiecursus Beeldende Vorming , het Pre-University College (PUC-science, PUC-humanities is nu in ontwikkeling), talentenprogramma’s en masterclasses op de Radboud Universiteit, de activiteiten van NSG Xtra en de talrijke kunst- en bèta-wedstijden.

 

Bèta en cultuur

Projecten waarbij de combinatie wordt gemaakt tussen bèta en cultuur zijn uitdagend en grensverleggend voor de vwo-leerlingen, maar ook voor docenten.

Het driedaagse kunstproject ‘de straat’ is voor alle leerlingen in leerjaar 5 van het vwo. Natuurkundig onderzoek naar straatgeluiden wordt creatief in beeld gebracht in plaats van op een monitor. De 3D-printer en het 3D-potlood zijn bij ons uitdagende instrumenten om creativiteit op hedendaagse wijze gestalte te geven. Het project Gulden Snede en ook de recente samenwerking met Oddstream voor de NSG Xpo maakt de verbinding van bèta en cultuur heel duidelijk zichtbaar.

Het bètaonderwijs krijgt in leerjaar 3 en hoger een NSG Groenewoud-eigen invulling met stimulantia tot creatief denken, prachtige projecten (Spannende Spieren, Programmeren met Robots en CSI) en logisch redeneren bij wiskunde C.

 

Aandacht

We hebben alle leerlingen goed in beeld. Naast de schoolprestaties houden we vooral ook de persoon achter de leerling in de gaten. Ondanks de zelfstandigheid en intelligentie van de vwo-leerlingen is extra zorg soms ook nodig. Dankzij het dubbel-mentoraat in vwo 4 en het gekozen mentoraat in vwo 5 en vwo 6 is optimale aandacht voor de individuele leerling gegarandeerd. Elke mentor heeft slechts 15 mentorleerlingen onder zijn hoede. Op NSG Groenewoud worden docenten door de leerling bij de voornaam aangesproken. Dat werkt drempelverlagend en draagt bij aan een prettige sfeer. Het wederzijdse contact is en blijft daarbij respectvol.

 

Resultaten

De doorstroomcijfers en examenresultaten op het vwo zijn goed. Het leerrendement blijkt ook jaarlijks uit het hoge aantal leerlingen dat met een havo- of lager advies van de basisschool toch in vwo 6 weet te komen en een vwo-diploma haalt (het gaat om zo’n 25 leerlingen per jaar). In plaats van streng te selecteren ‘aan de poort’ geven we leerlingen kansen en begeleiden ze waar nodig om hun doelen te bereiken.

Veel vwo-leerlingen stromen door naar de Radboud Universiteit. Onderzoek toont aan dat NSG Groenewoud-leerlingen daar goede resultaten boeken. Ook wisselen ze weinig van studie, wat duidt op een goede loopbaanoriëntatie op NSG Groenewoud.

 

Domeinen

Na de verbouwing in 2016 is de school ingedeeld in vier domeinen. Vakinhoudelijke afstemming in de vwo-teams vindt plaats in de domeinen mens en natuur, kunst en cultuur, moderne vreemde talen (mvt) en mens en maatschappij. Topics zijn doorlopende leerlijnen op het gebied van onderzoeksvaardigheden, verstevigen van het cultuurprofiel, verdere ontwikkeling van het NSG Groenewoud-honoursprogramma en het leggen van een verbinding tussen kunst en bèta. Daarnaast wordt de aansluiting van het vwo op het hbo en wo verder verbeterd.

 

Deel van de maatschappij

Leerlingen van NSG Groenewoud krijgen maatschappijbewust onderwijs. Een aantal projecten in leerjaar 3 vergroot het bewustzijn dat je als individu deel uitmaakt van de samenleving. De maatschappelijke stage is een vast verankerd onderdeel van het curriculum. Er is een samenwerkingsproject met de Werkenrodeschool, waarbij uitwisseling en kennismaking tussen leerlingen met en zonder beperking centraal staan. Het driedaagse project Cross your Borders stimuleert leerlingen om over grenzen heen te kijken en kennis te maken met ontwikkelingslanden en hun specifieke problematiek. Men leert over seksuele diversiteit bij Theater Aanzet en als een in de Euregio gelegen school biedt NSG Groenewoud Wirtschaftsdeutsch in havo 4 en vwo 4, Goethe Deutsch in vwo 5 en doen alle leerlingen mee aan het Euregioproject in leerjaar 4.