Bevordering

Belangrijke momenten zijn de overgang naar een volgende klas, de profiel- of sectorkeuze en het eindexamen.

Bij deze selectiemomenten gaat het maar om één ding: de leerling met zijn talenten, vaardigheden en capaciteiten op het best passende niveau plaatsen. De basisregels voor de bevordering naar een volgend leerjaar staan hier op een rij. De uitgangspunten zijn:

–        de resultaten op het eindrapport
–        de perspectieven bij doubleren of bevorderen
–        persoonlijke gegevens en omstandigheden

Examen

Rond het schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) zijn rechten en plichten nauwkeurig geregeld. De regels, de examennormen en de exameneisen zijn vastgelegd in het examenreglement en van NSG Groenewoud.

Examen vmbo-t

In het vmbo-t werken leerlingen al in het derde jaar aan het schoolexamen. Hoeveel gewicht een toets heeft voor het schoolexamen staat in het PTA. Aan het einde van het derde jaar kiezen leerlingen hun examenvakken. Er zijn vijf verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, gymnastiek (lop) en ckv. Zelf kiest de leerling er nog vier andere vakken bij.

Examen havo en vwo

Vanaf het vierde jaar havo en vwo maken leerlingen al toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Deze cijfers komen in je examendossier en in het PTA staat hoe zwaar ze meetellen. De verschillen tussen de vakken zijn groot. Bij sommige wegen de SE-toetsen in het voorexamenjaar heel licht, bij andere behoorlijk zwaar.

SE en CE

De meeste vakken hebben een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE-vakken). De verhouding tussen de cijfers van SE en CE is 50-50. Kort voor het CE krijgen examenleerlingen een examenboekje met de roosters en een heleboel (strenge) regels.