Contact met ouders

Als u met uw kind voor de NSG heeft gekozen, dragen wij voor een groot deel bij aan de opleiding en vorming van uw kind. Dat gaat in goed contact met u als ouders/verzorgers en uw kind. Hoe we dat aanpakken leest u in ons schoolplan. De communicatie in deze driehoek kind-thuis-school is open en gelijkwaardig. U kunt uw betrokkenheid bij school invulling geven door lid te worden van de MR, ouderraad, of een klankbordgroep.

Begeleiding

De mentor is uw eerste aanspreekpunt en er is extra begeleiding mogelijk als uw kind dat nodig heeft. Extra begeleiding gebeurt in overleg met u als opvoeders.

 

Informatievoorziening

Er zijn per jaarlaag ouderavonden en u blijft op de hoogte via rapporten en de cijfers in Magister.

Enkele keren per jaar ontvangen ouders een Nieuwsbrief met praktische informatie. De meest recente edities vindt u hier

Daarnaast is er GroenewOuders, onze nieuwsbrief speciaal voor u! Hier vindt u de laatste edities.

Presentaties

U bent van harte welkom bij de presentaties, exposities en optredens zoals van NSG XTRA. U leest meer over deze activiteiten op onze site en de Facebookpagina. Of u krijgt per mail een uitnodiging.