Ouderavonden

Informatie over de data van de ouderavonden staat in de jaarkalender.

 

Rapporten en spreekuren

1e rapport onderbouw en bovenbouw: 27 november 2018

2e rapport onderbouw en bovenbouw: 19 maart 2019

3e rapport onderbouw en bovenbouw: 4 juli 2019

 

Mentorgesprekken onderbouw: 30 en 31 oktober 2018

 

10-minutengesprekken: 10 en 11 december 2018

10-minutengesprekken: 8 en 9 april 2019

 

In het begin van het schooljaar is er per jaarlaag een algemene ouderavond. De teamleider geeft dan informatie over wat er allemaal staat te gebeuren dat jaar. Daarna stellen de mentoren zich voor aan de ouders van hun klas of mentorgroep.

 

Voor ouders met kinderen in het vmbo-t zijn er maandelijks op verzoek extra contactmomenten op de dinsdagmiddag. Ouders en de mentor kunnen op eigen initiatief via de mail kenbaar maken dat zij gebruik willen maken van zo’n extra gesprek. Ouders hebben de gelegenheid om met de mentor zaken te bespreken als de resultaten en het welbevinden van de leerling. De data voor deze contactmomenten volgen zo spoedig mogelijk.

De gesprekken zullen worden gevoerd tussen 15.30 en 17.00 uur.