Financieel

Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage en de mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen in de schoolkosten via inkomenssteun of Stichting Leergeld.

Ook hebben we, om deelname aan de extra activiteiten voor al onze leerlingen mogelijk te maken, op initiatief van de
ouderraad het NSG XTRA-fonds opgericht. Met als inzet: ‘XTRA voor iedereen.’