Financieel

Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage en de mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen in de schoolkosten via inkomenssteun of Stichting Leergeld.