Inkomenssteun

Wanneer u een gezinsinkomen heeft van rond het minimum, kunt u een aanvraag voor een tegemoetkoming in de schoolkosten indienen.

Met de toekenning kunt u een schriftelijk verzoek tot vermindering van de algemene ouderbijdrage indienen bij de schoolleiding. Gebruik hiervoor de regeling kwijtschelding financiële verplichtingen.

 

Stichting Leergeld

Inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen bij Stichting Leergeld een verzoek indienen om bij te dragen in de kosten van de school, sportclub, vereniging of kunstzinnige vorming. Zie www.leergeld.nl. Helaas werkt de Stichting niet in de omliggende gemeenten. Wij adviseren ouders van buiten Nijmegen om bij hun eigen gemeente te informeren naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning.