Leermiddelen

NSG Groenewoud heeft een leveringscontact met de schoolboekenleverancier www.iddink.nl.

Boeken bestellen en inleveren

Iddink stuurt u alle informatie over schoolboeken inleveren en bestellen ruim voor het einde van het schooljaar via internet of per post. Als u Iddink de (vrijwillige) borg betaald heeft ( € 75,-) levert Iddink de boekenpakketten aan het einde van de zomervakantie op het thuisadres af. Ook atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. kunt u daar bestellen. Deze vallen niet onder de gratis schoolboeken

Nieuwe brugklassers ontvangen de informatie, de boekenlijst en het bestelformulier tijdens de begroetingsavonden in juni.

Boeken inleveren gebeurt op school. U ontvangt de benodigde formulieren tijdig per post op het huisadres. Meer informatie over bestellen en inleveren van schoolboeken.

 

Chromebooks

Leerlingen mogen hun eigen device gebruiken in de les. NSG Groenewoud adviseert het gebruik van een chromebook.