Studieplein

Tijdens de studie hebben leerlingen vaak het studieplein nodig. Naast boeken zijn er andere belangrijke media: films, dvd’s en internet. Leerlingen kunnen er (met hun schoolpas) in een tussenuur en in pauzes terecht om boeken te lenen of informatie op te zoeken. soms is de les op het studieplein om op computers aan opdrachten te werken.

De leiding van het studieplein is in handen van Karin Witmus.