Verzuim

Verzuim

Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Binnen NSG Groenewoud hebben wij daarom een verzuimprotocol.  Dit verzuimprotocol is samengevat in stroomdiagrammen. Lees deze documenten goed door.

U informeert ons wanneer uw kind:

  •   ziek is;
  •   niet op school aanwezig kan zijn vanwege een medische afspraak;
  •   afwezig is vanwege het bezoeken van bijvoorbeeld een open dag.

U stelt ons op de hoogte door:

Wij ontvangen uw dagelijkse telefonische melding graag tussen 08.00 en 08.30 uur.

Verlof

Als u verlof wilt voor uw kind vanwege een speciale gebeurtenis, zoals het bijwonen van een huwelijk, kunt u dit schriftelijk aanvragen door Aanvraagformulier en toelichting in te vullen.

U dient een verlofaanvraag bij voorkeur minimaal 8 weken voor aanvang in. Het ingevulde en ondertekende formulier kan uw kind inleveren bij de verzuimcoördinator, kamer 204.

 

‘Luxe verzuim’

Graag wijzen we u erop dat leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties nooit zomaar mogen wegblijven van school, bijvoorbeeld om eerder of langer op vakantie te gaan. Dit wordt ook wel ‘luxe verzuim’ genoemd. Gaat u toch met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakantie op vakantie? Dan zijn wij als school wettelijk verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Dit kan leiden tot een forse boete.

 

Contactpersoon

Irma van de Kamp (verzuimcoördinator) houdt zich bezig met de coördinatie van verzuim- en verlofregistratie. Zij is bereikbaar via: verzuim@nsg-groenewoud.nl of (024) 323 44 55.