Schoolorganisatie

Voor de mensen op NSG Groenewoud is goed contact binnen de menselijke maat belangrijk. De school kent daarom kleine organisatie-eenheden, een informele cultuur en korte lijnen, zowel tussen interne groepen zoals de medezeggenschapsorganen (medezeggenschapsraad, ouderraad, klankbordgroepen, leerlingenraad) als met externe partners. In het ‘wie is wie‘-overzicht ziet u wie waarvoor verantwoordelijk is.

NSG Groenewoud maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen.