Externe partners

Samenwerken is een speerpunt van NSG Groenewoud. Of het nu gaat om samenwerking tussen scholen in de omgeving of met partners uit het maatschappelijke veld: samenwerking versterkt en inspireert. Een greep uit ons netwerk:

De Lindenberg, het Huis voor de Kunsten in Nijmegen
ArtEZ Conservatorium
ArtEZ hogeschool voor de kunsten
Oddstream
Jongeren en Technologie Netwerk (Jet-Net)
Royal HaskoningDHV
Radboud Universiteit (RU)
PUC
Radboud Docenten Academie (RDU)
Academische Opleidingsschool Passie voor Leren
ILS HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
PLANA
Eerst de klas
Studiekring
Pluryn
iXperium

NSG Groenewoud komt voort uit een protestants-christelijke traditie en heeft zich al vrij snel ontwikkeld tot een school met een open oecumenisch karakter. Dit is voelbaar in de respectvolle en informele omgangsvormen, de ruimte voor verschillen en de aandacht voor alle leerlingen. Vanuit de kernopdracht en met deze open, informele houding staat de school midden in de samenleving en wordt de verantwoordelijkheid voor het helpen oplossen van maatschappelijke en opvoedkundige problemen sterk gevoeld. NSG Groenewoud organiseert daarom onderwijsactiviteiten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, de kunstwereld en het bedrijfsleven in onze regio.

Zo verbinden we de leefwereld van de leerlingen binnen de school aan de samenleving buiten de school. Leerlingen verbreden zo hun perspectief, maken kennis met beroepscontexten en de invulling van (wereld)burgerschap. We besteden expliciet aandacht aan burgerschap in ons onderwijs en stimuleren leerlingen om in hun NSG Groenewoud-schoolloopbaan ook leerervaringen op te doen in het buitenland.