Radboud Universiteit

Leren houdt niet op bij muren van de school. Daarom participeert de NSG in diverse samenwerkingsverbanden met de Radboud Universiteit (RU). 

NLT en Technovium

In de onderbouw bezoeken alle leerlingen het Technovium, waar ze een dag les krijgen van docenten van de RU. Zo krijgen leerlingen al in een vroeg stadium zicht op de interessante ontwikkelingen bij de bètastudies.

Het vak Natuur/Leven en Technologie (NLT) wordt op het VWO in leerjaar 5 en 6 op de universiteit gegeven. Elke vrijdagmiddag volgen de leerlingen van de NSG colleges en practica op de RU. Ze krijgen les van hoogleraren en docenten van de universiteit en van docenten van het VO. Ze maken kennis met de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. En tegelijkertijd krijgen ze een goed zicht op wat een bètastudie aan de universiteit inhoudt. En niet alleen de leerlingen profiteren van de samenwerking met de RU. Ook voor de docenten is de samenwerking inspirerend.

De NSG en PUC

In het schooljaar 2013-2014 heeft de RU een Pre-University College opgericht (PUC). PUC is opgericht om zeer talentvolle leerlingen de mogelijkheid te bieden elke dinsdagmiddag een aantal vakken op de RU te volgen. Van elke deelnemende school worden twee leerlingen geselecteerd. Hoge cijfers, aanbevelingsbrieven van docenten en een selectiegesprek zijn de belangrijkste onderdelen van de toelatingsprocedure. Net als bij NLT zijn ook bij PUC  docenten van de NSG betrokken. Ze verzorgen o.a. een aantal bètamodules.

De NSG en de lerarenopleiding van de RU

Studenten van de RU die hun Master hebben gehaald en leraar willen worden, moeten worden opgeleid in o.a. vakdidactiek en pedagogiek. De opleiding van de RU vindt plaats in nauwe samenwerking met een aantal scholen, waaronder de NSG. Het samenwerkingsverband Passie voor Leren verzorgt niet alleen de opleiding voor het leraarsvak voor de klas, maar begeleidt de aanstaande leraren tevens in het doen van onderzoek. Vandaar dat de school het predicaat Academische Opleidingsschool draagt.

 radboud logo