Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van onze school, denk aan regelingen rondom te laat komen, toetsplanning en cijfers.

 

In het leerlingenstatuut moeten in elk geval vier onderwerpen geregeld zijn:

  1. wat de schoolregels zijn,
  2. hoe de school met geschillen omgaat,
  3. hoe de school de gegevens van de individuele leerling beschermt (‘privacyregeling’), en 
  4. hoe de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.