Klankbordgroepen

In de klankbordgroepen van de NSG zijn ouders vertegenwoordigd. Uit elke klankbordgroep heeft minimaal een ouder zitting in de ouderraad.

 

De ouders uit de klankbordgroepen worden geconsulteerd over nieuw beleid rondom het onderwijs. De klankbordgroepen nemen ook zelf initiatieven tot bijvoorbeeld het opzetten van thema-avonden voor ouders en/of leerlingen.

 

Ouders kunnen zich, indien zij geïnteresseerd zijn, aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nsg-groenewoud.nl. Aanmelden voor een bepaalde klankbordgroep kan alleen als ouders een kind in het betreffende leerjaar hebben. Ook dient de aanmelding voorzien te zijn van een korte motivatie.