Ouderraad

Als ouders en school zijn we een belangrijke periode partners in de scholing en vorming van kinderen in de puberleeftijd. Om dat partnerschap goed in te vullen hechten we aan goed contact met ouders. We zien de samenwerking met oudervertegenwoordigingen, zoals de ouderraad en klankbordgroepen, als een waardevolle bijdrage aan de schoolontwikkeling en het schoolklimaat.

 

Ouderraad

In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad is vertegenwoordigd in klankbordgroepen en in de medezeggenschapsraad (MR).

 

De ouderraad bestaat uit verschillende lagen:

 

Eerste laag: gehele eerste brugjaar

Tweede laag: gehele tweede brugjaar

Derde laag: havo 3 en vwo 3

Laag vmbo-t/bovenbouw havo: vmbo-t 3 en 4, havo 4 en 5

Laag bovenbouw vwo: vwo 4, 5 en 6

 

Leden 2018-2019:

 

Peter Vorstenbosch (voorzitter)

Jayantee Assmann

Paul Eigenhuijsen

Arjan Kokshoorn

Er zijn op dit moment diverse vacatures voor de bovenbouw

 

Notulen:

2017-2018: 21 september, 26 oktober, 30 november8 februari 2018, 29 maart 2018, 22 mei 2018 (nog niet definitief vastgesteld),

2018-2019:

 

Data van de vergaderingen schooljaar 2018-2019:

20 september 2018, 26 oktober 2018, 29 november 2018, 7 februari 2019, 28 maart 2019, 16 mei 2019

 

Hebt u belangstelling voor een functie als ouderraadslid? informeer dan bij de voorzitter naar de actuele vacatures. Het secretariaat van de NSG Groenewoud geeft u zijn contactgegevens.