Naar menu

Studiedag 14 maart 2023

Op deze studiedag worden een aantal workshops aangeboden. Het is de bedoeling dat je 1 workshop zorg uitkiest en 2 workshops good practices. Dit doe je door bij zorg de beschrijving van de workshop aan te klikken en het formulier dat verschijnt, in te vullen. Bij good practices klik je op het tijdstip.

Programma
09:00-09:15 Inleiding studiedag (theaterzaal)
09:30-10:30 Workshop zorg (dependance)
11:00-12:15 Schoolbrede onderwerpen waaronder keuzerooster (theaterzaal)
12:15-13:00 Lunch (wordt verzorgd)
13:00-13:15 Burgerschap (theaterzaal)
13:15-13:35 Workshop ronde 1 good practices (hoofdgebouw)
13:40-14:00 Workshop ronde 2 good practices (hoofdgebouw)
14:00-17:00 Sectietijd

Keuzeaanbod zorg

Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafdheid, wat kun je doen als vakdocent?
De afgelopen twee jaar zijn er regelmatig voorlichtingen geweest betreffende (hoog)begaafdheid. In deze workshop geven we hier een vervolg aan.

“Wat kun je als vakdocent doen in de les?”
In psychologische onderzoeken wordt vaak genoemd dat het goed voor deze leerlingen zou zijn om de lesstof te ‘compacten’ en dat de lesstof ‘top down’ aanbieden helpend zou kunnen zijn. Geen nieuwe termen voor de meeste docenten. We frissen deze termen kort op en gaan dan aan de slag met een casus waarover je met collega’s na gaat denken, hoe pas je dit toe in jouw les?

Motivatie door Suze & Floor

De ‘niet’ gemotiveerde leerling

– Heeft de leerling inderdaad geen motivatie?
– Is het nodig om intrinsiek gemotiveerd te zijn voor onderwijs?

In deze workshop gaan we aan de slag met het motivatiecontinuüm. Daarna kijken we hoe je in gesprek met leerlingen het onderwerp motivatie kunt bespreken. Van nature zijn mensen leergierig, wanneer leerlingen zich niet gemotiveerd voelen dan heeft dat een reden. Wij helpen je om deze boven tafel te krijgen en brainstormen met elkaar over de aanpak van deze onderliggende reden(en).

Levensvaardigheden door Lenny & Sylvie

Je vrienden vragen of je mee gaat om te roken. 

Wat doe je?  

–  Ik roddel omdat……                            
–   Hoe kom ik voor mezelf op? 
–   Hoe kom ik voor een ander op?  
–   Tips voor tijdens een discussie

Zomaar een greep uit een aantal onderwerpen die behandeld worden in de lessenserie Levensvaardigheden.

Waarom Levensvaardigheden?
Het algemene doel van Levensvaardigheden is het aanleren van vijf sociale-, emotionele en morele kerncompetenties die jongeren in staat stellen om effectief om te gaan met de sociale, emotionele en morele eisen en uitdagingen in het leven van alledag; om gevoelens van spanning in moeilijke situaties te verminderen en een positieve manier van denken aan te leren.

Waarom de workshop volgen?
Naar aanleiding van de afname van de ICE toetsen gaat het zorgteam met mentoren in gesprek over welke vorm van ondersteuning passend is bij een leerling. Het volgen van de lessen Levensvaardigheden kan het advies zijn. Tijdens de workshop Levensvaardigheden krijg je meer informatie over de lessenserie en de inhoud van de lessen. Natuurlijk gaan we ook zelf een aantal opdrachten uitvoeren. 

Stress door Simone & Jeraya

Workshop Lessen over stress

De laatste tijd lees en hoor je op allerlei kanalen over de toename in stress en de afname in het algemeen welzijn van jongeren. Maar wat is stress eigenlijk? Welk doel heeft stress? Welke denkfouten hangen samen met stress? En hoe kun je stress verminderen?

Tijdens de workshop Lessen over stress geven we antwoord op bovenstaande vragen. Lessen over stress is een lessenserie voor middelbare scholieren om stress bespreekbaar te maken en om handvaten te geven om met stress om te gaan. De belangrijkste boodschap: iedereen krijgt met stress te maken, stress is niet per definitie verkeerd. Het gaat er juist om hoe je stress herkent en er vervolgens mee om gaat. Na afloop van de workshop heb je kennisgemaakt met de methode Lessen over stress en kun je praktische handvaten meenemen in gesprek met leerlingen.

Docenten B2G – Afstemming plan van aanpak

Ben je docent van klas B2G, schrijf je dan in voor deze bijeenkomst.

Keuzeaanbod good practices

Leerdoel formuleren in de klassikale mentorles door Peer Kennis
13:15-13:35
13:40-14:00

Aan de hand van een voorbeeld kijken we naar hoe je in een klassikale les leerlingen kunt laten werken aan een leerdoel. De aanpak komt aan bod en we bekijken de resultaten van de leerlingen. 
In het tweede deel van de workshop vertellen deelnemers aan de workshop wat voor hen de good practices zijn bij het werken met leerlingen aan leerdoelen. Tot slot kijken we, als de tijd dat toelaat, welke vragen er bij deelnemers aan de workshop zijn rondom het werken met leerlingen aan leerdoelen.

Formatief evalueren en differentiëren bij LOP door Jessie Jager
13:15-13:35
13:40-14:00
hoe ging dat vroeger en hoe doen we dat nu?

Formatief evalueren met leerdoelen door Paul van Wijngaarden
13:15-13:35
13:40-14:00
Korte opdrachten om de kennis uit voorgaande les(sen) te activeren, te controleren, te verwerken in leerdoelen. Ik geef een aantal voorbeelden hoe ik dat doe in de les en hoe leerlingen daar mee om (kunnen) gaan. Daarnaast zal ik ook langs laten komen wat mijn ervaring in de praktijk is als je leerling zelf verantwoordelijk maak voor de voortgang van hun leerdoelen. Ik wil vier voorbeelden laten zien, waarbij ik bij drie voorbeelden actief leerdoelen inzet.

Rubrics presenteren door Janneke van der Ven
13:15-13:35
13:40-14:00
Binnen het domeinteam K&C zijn per jaarlaag rubrics presenteren ontworpen. Je maakt kennis met deze rubrics en de ideeën erachter en krijgt handige tips hoe je ze in je lespraktijk kunt inzetten.

Verhelderen van leerdoelen en succescriteria als basis van formatief evalueren door Angelique Notermans
13:15-13:35
13:40-14:00
Een praktijkvoorbeeld: Leerlingen in V4 maken voor Latijn een praktische opdracht over het gebruik van Latijnse citaten in het Nederlands. Voordat ze hiermee starten krijgen ze door middel van deze werkvorm helder inzicht in de succescriteria.

Uitdagende vraagstukken oplossen door ontwerpend leren met behulp van bèta en kunst?! door Hidde Scheltinga
13:15-13:35
13:40-14:00
Klinkt ingewikkeld, maar een groot aantal klassen is dit de afgelopen jaren goed gelukt in de BKL lessen. Benieuwd hoe dit gaat? In deze workshop kun je een glimp opvangen van het ontwerpend leren. Kruip in de huid van de maker en onderzoek welke oplossingen jij kunt bedenken voor een ongewoon vraagstuk.

Differentiatie bij de bespreking van (summatieve) toetsen door Rik Dirks
13:15-13:35
13:40-14:00
De bespreking gaat in groepjes, waarbij de leerlingen resultaatafhankelijk een verschillende rol tijdens de bespreking van de toets krijgen om zo voor de alle leerlingen rendement en analyse van hun werk te krijgen.

Maak abstract concreet door Camiel Steenhuis
13:15-13:35
13:40-14:00
Bij biologie houden we soms juist wel van hokjesdenken. Hoe maak je abstracte ideeën bij wat door veel leerlingen als saaiste biologische thema wordt beschouwd zichtbaar en memorabel? We duiken in de huid van taxonomen om te begrijpen hoe miljoenen organismen in een hokje worden geplaatst, waarom, en wat dit zegt over onze eigen evolutionaire geschiedenis.

Binnen 5 seconden afvallen?! door Rob Kersten
13:15-13:35
13:40-14:00
Bij Natuurkunde hebben leerlingen vaak te maken met ingewikkelde opdrachten die veel denkstappen van ze vragen. Je krijgt dan de ‘vraag’ : “ik snap dit niet”, waarop ze niet kunnen uitleggen wat ze dan precies niet snappen. Door een handige manier van formatief evaluatie toe te passen krijgen leerlingen (en jij als docent) direct inzicht in waar ze vast blijven hangen bij een veel-denkstappen-vraag en kan je de leerlingen gerichter uitleg geven. Verder laat ik je zien hoe je je aantal kilogrammen op je weegschaal binnen 5 seconden, omlaag kan helpen 🙂.